Hệ thống iDAS với tên gọi “Hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO” được xây dựng dựa trên các hệ tiêu chuẩn ISO với các chuyên gia đánh giá và kiểm định chất lượng ISO thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ iDAS thiết kế và phát triển. Hệ thống iDAS tự động cập nhật liên tục và đáp ứng đầy đủ với sự đổi mới trong hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC9001:2015.

Với sự thay đổi của ISO/IEC9001:2015, hệ thống đã tập trung phát triển sự đổi mới và mang lại hiệu quả cao trong việc áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý thông tin khác nhau trong mọi tổ chức, doanh nghiệp. Hệ thống iDAS đảm bảo được sự ổn định trong việc áp dụng theo tiêu chuẩn mới của tổ chức, doanh nghiệp ngay trong điều kiện tổ chức, doanh nghiệp mong muốn thay đổi phương thức hay lĩnh vực kinh doanh.

Hệ thống iDAS đã đáp ứng được sự đổi mới trong ISO 9001:2015:

1.    Vai trò lãnh đạo: Tập trung xây dựng mô hình theo cây phân cấp, mô tả được chức năng, quyền hạng, các yêu cầu chuyên môn theo từng cấp trong cơ cấu tổ chức.

2.    Bối cảnh tổ chức: Quản lý bối cảnh tổ chức/doanh nghiệp với bảng tin nội bộ của tổ chức,doanh nghiệp,với chính sách, quy định, và luật định của tổ chức/doanh nghiệp thông qua kết quả quá trình áp dụng và thực hiện.

3.    Khả năng quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro được chuyên biệt hoá với quy trình từ nhận diện – đánh giá –xác nhận – khắc phục/phòng ngừa rủi ro dựa trên mọi kế hoạch hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

4.    Tập trung vào quá trình: Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp được xác định quy trình, xác định luồng của dữ liệu tương ứng với quy trình thực hiện thực tế. Để đảm bảo được sự hoạt động trơn tru hệ thống được tích hợp khả năng tự sinh các hệ thống quản lý thông tin tương ứng liên kết với nhau đảm bảo quá trình đi của dữ liệu không bị gián đoạn dựa trên các phương pháp kế thừa dữ liệu của hệ thống.

5.    Đánh giá hiệu quả: Tập trung đánh giá kết quả của quy trình với sự thống nhất trong các bước, tối ưu các quy tắc dư thừa trong việc thực hiện rời rạc không có sự liên kết. Xác định sự biến thiên của mục tiêu thông qua việc thống kê các quá trình hoạt động liên tục được mô tả dưới các đường mức biến thiên lên xuống của kết quả thực tế so với mục tiêu được định mức.

Stt Module Mô tả
1
Quản Lý Nhà Cung Cấp
Module quán lý nhà cung cấp giúp: quản lý đề nghị mua hàng, quản lý đơn đặt hàng, quản lý danh sách nhà cung cấp, quản lý đánh giá nhà cung cấp.
2
Phát triển sản phẩm
Quản lý phát triển sản phẩm: Hiển thị danh sách các ý tưởng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Xem thông tin chi tiết ý tưởng, nghiên cứu phát triển sản phẩm. Gửi các thông tin trao đổi, phản hồi về các đề xuất, ý tưởng, nghiên cứu về sản phẩm mới.
3
Quản Lý Sản Xuất
Hiển thị các yêu cầu, thông tin đầu: hợp đồng, đơn hàng, thiết kế sản phẩm được phê duyệt. Các yếu tố đầu vào này tự động được tổng hợp từ các Tool công cụ Quản lý Khách hàng, Quản lý Thiết kế sản phẩm theo một mã hợp đồng duy nhất. Cho phép lập mới, chỉnh sửa và cập nhật kế hoạch sản xuất dựa trên các yếu tố đầu vào. Xem xét và phê duyệt kế hoạch sản xuất.
4
Quản Lý Thiết Bị
Quy trình kiểm soát, kế hoạch mua sắm thiết bị. Thêm mới, cập nhật thông tin mua sắm thiết bị. Xem xét và phê duyệt các yêu cầu mua sắm thiết bị. Theo dõi hiệu suất tài chính của quá trình mua hàng. Bổ sung và thêm mới các nhà cung cấp của tổ chức/doanh nghiệp Tự động hóa việc kiểm soát các hành động được lập kế hoạch đối với thiết bị có thời gian thường xuyên, định kỳ (hiệu chuẩn, xác nhận…).
5
Quản Lý Kho
Quản lý các nghiệp vụ kho: Theo dõi và giám sát xuất, nhập, tồn kho. Kiểm tra và theo dõi đối chiếu với số liệu kế toán. Thực hiện kiểm kê kho định kỳ.
6
Quản Lý Cung Cấp Dịch Vụ
Module quản lý cung cấp dịch vụ giúp quản lý dịch vụ và triển khai dịch vụ theo hợp đồng với khách hàng thông qua các lệnh cung cấp dịch vụ. Thiết lập nhóm dịch vụ, dịch vụ và các công đoạn cung cấp cho từng dịch vụ, đưa ra lệnh cung cấp dịch vụ khi nhận được hợp đồng của module quản lý khách hàng chuyển sang, lập kế hoạch và triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ.
7
Quản Lý Khách Hàng
Module quản lý khách hàng giúp tổ chức/doanh nghiệp: quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý chiến dịch bán hàng/marketing, quản lý cơ hội kinh doanh, quản lý hợp đồng và báo giá, quản lý chăm sóc khách hàng.
8
Quản Lý Công Văn
Quản lý toàn bộ công văn đến, công văn đi, công văn và văn bản nội bộ. Cập nhật và soạn thảo thông tin công văn, văn bản. Truy cập tức thời tới danh sách các công văn và công việc liên quan. Gửi nhận đồng thời đến nhiều phòng ban, đối tác.
9
Quản lý tài liệu
Module Quản lý Tài liệu giúp tổ chức/doanh nghiệp quản lý tự động các bước thực hiện từ việc tạo mới, xem xét, sửa đổi, phê duyệt, ban hành, phân phối và thu hồi tài liệu.
10
Quản Lý Hồ Sơ
Module Quản lý Hồ sơ giúp tổ chức/doanh nghiệp xây dựng và quản lý các danh mục hồ sơ theo bộ phận/phòng ban dựa trên cơ cấu tổ chức và từ đó có thể tạo mới, cập nhật các hồ sơ theo các mức độ mật, đính kèm các tài liệu liên quan đến hồ sơ, quản lý việc mượn trả của các bên liên quan khi phát sinh các yêu cầu cần tham chiếu đến các hồ sơ đang được quản lý.
11
Quản Lý Công Việc
Module Quản lý Công việc giúp tổ chức quản lý các công việc của các bộ phận/đơn vị và cá nhân, kiểm soát được tiến độ thực hiện, chất lượng công việc và điều chỉnh công việc cho phù hợp dựa trên các phản hồi, các vấn đề phát sinh thực tế.
12
Quản Lý Chất Lượng
Module quản lý chất lượng giúp tổ chức/doanh nghiệp: Quản lý Quy trình nghiệp vụ, mục tiêu, đánh giá nội bộ, sự không phù hợp, hành động Khắc phục, xem xét lãnh đạo.
13
Quản Lý Nhân Sự
Với các chức năng và tiện ích được thiết kế linh hoạt, module Quản lý Nhân sự sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp luôn đảm bảo nhân sự đáp ứng được các yêu cầu từ chính tổ chức/doanh nghiệp và từ phía các bên quan tâm có liên quan.
14
Quản Lý Tổ Chức
Module Quản lý tổ chức giúp doanh nghiệp xây dựng, quản lý cơ cấu tổ chức theo mô hình hoạt động, chuẩn hóa hệ thống chức danh, xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cho từng bộ phận/phòng ban, từng chức danh, quản lý hồ sơ nhân sự theo các quá trình từ khâu tuyển dụng cho đến nghỉ việc.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
ISO 14001:2015
Hệ thống iDAS tích hợp ISO 14000 tạo ra ra sự giao diện giữa các phần tử phát ô nhiễm tự nhiên, kinh tế-xã hội... để tính toán vùng ảnh hưởng của đối tượng xem xét một cách tự động, thể đưa ra nhiều giải pháp khác nhau, giúp cho các cơ quan quản lý có cơ sở để xem xét lựa chọn phương án thích hợp
Chi tiết Dùng thử Đăng ký

HACCP/ISO22000:2005
Hệ thống iDAS cập nhật, đổi mới theo phiên bản ISO và đáp ứng đầy đủ các yếu tố chính đối với một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các yếu tố này đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu đầu tiên đến khi tiêu thụ sản phẩm.
Chi tiết Dùng thử Đăng ký

ISO/IEC 27001:2013
Tiêu chuẩn về quản lý an toàn thông tin ISO 27001 (Information Security Management System) ngày nay trở thành một tiêu chuẩn được quan tâm hàng đầu hiện nay. Các tổ chức rất quan tâm đến việc áp dụng ISO 27001 trong việc quản lý để đảm bảo các tính chất bảo mật, toàn vẹn, sẵn sàng cho tài sản thông tin của tổ chức cũng như của nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp…
Chi tiết Dùng thử Đăng ký

Đánh giá nhân sự theo KPIs
KPI - Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân. iDAS triển khai đánh giá trên hệ thống Nâng cao năng suất và tích hợp các tiêu chuẩn của iDAS đem lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị áp dụng.
Chi tiết Dùng thử Đăng ký
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
  • 28/10/2015 Ngày ra mắt
  • version 1.0 Phiên bản
  • 10 Lượt đăng ký
  • Đánh giá
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS


Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'