Tin tức về hành chính công
Hôm nay, 09/08/2022 4:53:24 SA

"ISO điện tử" iDAS phối hợp với Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (QTC) tổ chức khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS

  • Ngày 14/05/2017
  • 2241 lượt xem
Ngày 10-11/05/2017 iDAS phồi hợp với Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức khóa đào tạo ISO điện tử - Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Khóa đào tạo được tổ chức tại Hội trường đào tạo của Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tới dự khóa đào tạo ISO điện tử - Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước bao gồm:

Về phần Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1./. Đại diện tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
2./. Ông Đặng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo - Giáo viên đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
3./. Ông Ngô Long - Trợ giảng khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS

Và các thành viên khác của Trung tâm đào tạo

Về thành phần Công ty iDAS

1./. Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty
2./. Ông Nguyễn Tất Tùng - Phó giám đốc Công ty
3./. Bà Nguyễn Thị Nhung - Phụ trách đào tạo Hệ thống ISO điện tử
4./. Bà Nguyễn Thị Hằng - Trợ giảng, hướng dẫn viên hệ thống ISO điện tử
Và các thành viên khác của iDAS

Về thành phần của các đơn vị tham gian khóa đào tạo

Bao gồm gần 20 Tỉnh thành của cả nước tham gia khóa đào bạo bao gồm các Sở KHCN, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng như: Hà nội; Thái Bình; Hà nam; Thái nguyên; Thái Bình; Vĩnh phúc; Quảng Ninh; Cần thơ .... tới tham dự. Dưới đây là một số hình ảnh mà iDAS và Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cùng phối hợpĐại diện của Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát biểu trong khóa đào tạo ISO điện tử và chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015


Ông Đặng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Giáo viên đào tạo triển khai đào tạo phần 1 - Việc chuyển đổi hệ thống TCVN ISO 9001


Ông Nguyễn Duy Hiền iDAS và các thành viên trong khóa đào tạo ISO điện tử - Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước


Ông Nguyễn Duy Hiền iDAS triển khai giới thiệu Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Nguyễn Duy Hiền iDAS triển khai giới thiệu Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Nguyễn Duy Hiền iDAS triển khai giới thiệu Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Nguyễn Duy Hiền iDAS triển khai giới thiệu Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Nguyễn Tất Tùng - PGĐ Công ty iDAS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Đặng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Giáo viên đào tạo triển khai đào tạo phần 1 - Việc chuyển đổi hệ thống TCVN ISO 9001
Ông Nguyễn Duy Hiền - GĐ Công ty iDAS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Nguyễn Duy Hiền - GĐ Công ty iDAS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Nguyễn Duy Hiền - GĐ Công ty iDAS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Ông Nguyễn Duy Hiền - GĐ Công ty iDAS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001


Đại diện của các Sở KHCN và Chi cục tiêu chuẩn đo lường các tỉnh triển khai thực hành trên hệ thống ISO điện tử và thực hiện các bài thực hành trên thực tiễn


Bà Nguyễn Thị Nhung - Phụ trách Hệ thống ISO điện tử hướng dẫn vận hành việc ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trên hệ thống ISO điện tử - iDAS


Bà Nguyễn Thị Nhung - Phụ trách Hệ thống ISO điện tử hướng dẫn vận hành việc ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trên hệ thống ISO điện tử - iDAS


Ông Nguyễn Duy Hiền - GĐ Công ty iDAS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001Bà Nguyễn Thị Nhung - Phụ trách Hệ thống ISO điện tử và Bà Nguyễn Thị Hằng chuyên viên Hệ thống phần mềm iDAS hướng dẫn vận hành việc ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trên hệ thống ISO điện tử - iDAS


Khóa đào tạo ISO điện tử được tổ chức bởi Công ty iDAS và Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TDC) về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng CNTT tại cơ quan - Tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã được các Tỉnh thành phía Bắc đánh giá rất cao và mọi thành viên đã nắm bắt được cách thức chuyển đổi hệ thống ISO 9001 và nắm bắt được các nguyên tắc trong quá trình triển khai Hệ thống ISO điện tử nhằm nâng cao dịch vụ công của các Tỉnh và đáp ứng được tiêu chuẩn quản lý ISO

iDAS và Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tiếp tục triển khai khóa đào tạo này tại các Tỉnh như: Tây nguyên; Đà nẵng và Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới nhằm đảm bảo các yêu cầu và nâng cao nhận thức của lãnh đạo và các cán bộ công chức cũng như năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước để đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 cùng với việc thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng là người dân, doanh nghiệp ...

Xin trân trọng cảm ơn!

 

×
Tag:
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI
Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000

Chi tiết >>
Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""

Chi tiết >>
Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ....

Chi tiết >>
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'