Tin tức về hành chính công
Hôm nay, 09/08/2022 5:54:10 SA

"ISO điện tử " iDAS triển khai đào tạo chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 và ứng dụng CNTT vào các cơ quan quản lý nhà nước bằng hệ thống ISO điện tử - iDAS tại Tỉnh Hòa bình

  • Ngày 22/05/2017
  • 2518 lượt xem
Ngày 22/05/2017 tại Sở Khoa học công nghệ Hòa bình, iDAS triển khai khóa đào tạo chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 và ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên hệ thống ISO điện tử - iDAS nhằm đảm bảo các yêu cầu của Tỉnh Hòa bình đề ra

Nhằm đảm bảo các yêu cầu của Tỉnh đề ra cũng như xu thế ứng dụng CNTT vào các cơ quan quản lý hành chính nhà nước đối với dịch vụ công được iDAS triển khai ở các cấp độ 3,4 và đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 cũng như Hệ thống ISO điện tử - iDAS

Ngày 22/05/2015 iDAS đã triển khai đào tạo hệ thống quản lý ISO điện tử - iDAS tại Sở KHCN Hòa bình. Tới dự khóa đào tạo của iDAS bao gồm

1./. Đại diện UBND Tỉnh; Các sở ban ngành liên quan như: Sở TTTT; Sở KHCN; Sở Nội vụ; Sở văn hóa thể thao và du lịch ... và các Huyện thị trực thuộc tỉnh Hòa bình

2./. Về phía iDAS có các đồng chí như sau

Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS
Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS
Và các chuyên viên khác của iDAS tham dự

3./. Về phía Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ông Đặng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Ông Ngô Long - Trưởng phòng Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Và các chuyên viên khác của Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượngĐại diện của Sở KHCN Hòa bình giới thiệu các đại biểu trong khóa đào tạo áp dụng ISO điện tử - iDAS


Ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KHCN Hòa Bình phát biểu trong buổi khai mạc khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS phát biểu và triển khai khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS tại Sở KHCN Hòa bình và các Sở ban ngành; Huyện thị liên quan


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS phát biểu và triển khai khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS tại Sở KHCN Hòa bình và các Sở ban ngành; Huyện thị liên quan


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS phát biểu và triển khai khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS tại Sở KHCN Hòa bình và các Sở ban ngành; Huyện thị liên quan


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS phát biểu và triển khai khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS tại Sở KHCN Hòa bình và các Sở ban ngành; Huyện thị liên quan


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS phát biểu và triển khai khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS tại Sở KHCN Hòa bình và các Sở ban ngành; Huyện thị liên quan


Ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở KHCN Hòa bình đưa ra các ý kiến đóng góp và lấy ý kiến của các Sở ban ngành liên quan về hệ thống ISO điện tử - iDAS


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS lắng nghe những câu hỏi và trả lời các câu hỏi của các Sở ban ngành trong quá trình đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS lắng nghe những câu hỏi và trả lời các câu hỏi của các Sở ban ngành trong quá trình đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS


Ông Đăng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng triển khai đào tạo chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 trên nền tảng ISO điện tử - iDAS


Ông Đăng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng triển khai đào tạo chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 trên nền tảng ISO điện tử - iDAS


Ông Đăng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm đào tạo - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng triển khai đào tạo chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 trên nền tảng ISO điện tử - iDAS


Quang cảnh trong khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS được tổ chức tại Tỉnh Hòa bình với sự tham gia của tất cả các Sở ban ngành và Huyện thị của Tỉnh


Quang cảnh trong khóa đào tạo ISO điện tử - iDAS được tổ chức tại Tỉnh Hòa bình với sự tham gia của tất cả các Sở ban ngành và Huyện thị của Tỉnh

Những năm gần đây, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) vào hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn để chỉ đạo thực hiện nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hoạt động có hiệu quả, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phải hoàn thành trong năm 2013.

Sau 8 năm thực hiện, đến nay, tỉnh ta đã có 43/46 cơ quan đơn vị đã xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008, cụ thể như sau: các đơn vị thực hiện sớm trong các năm 2008-2010, thời điểm chưa có mô hình khung và hoàn thành đúng kế hoạch 14 đơn vị gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND; các sở: Tài chính, Tư pháp, KH&CN, Xây dựng, Thanh tra; UBND các huyện Lương Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy và TP Hòa Bình. Các sở thực hiện sau khi có mô hình khung từ năm 2011-2013 hoàn thành đúng kế hoach gồm: GT- VT, Công thương, GD-ĐT, TN&MT, LĐ - TB&XH, VH - TT&DL, TT&TT, một số Chi cục thuộc các sở, ngành và UBND các huyện. Theo cơ quan thường trực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 của tỉnh, năm nay, có 7 đơn vị thực hiện không đúng kế hoạch là: UBND huyện Kỳ Sơn, Kim Bôi, Chi cục ATVSTP, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục BVTV và Chi cục Bảo vệ môi trường; trong số này có 3 đơn vị là UBND huyện Kỳ Sơn, Kim Bôi ...

Và đợt đào tạo ISO điện tử - iDAS là lần đầu tiên của Tỉnh cũng như của Sở KHCN nắm bắt được các yêu cầu này và hy vọng rằng hệ thống này sẽ phát huy được nội lực và nâng cao năng lực cán bộ cũng như đem lại thỏa mãn công dân và doanh nghiệp là các khách hàng của Tỉnh cũng như của các Sở ban ngành và Huyện thị trong địa bàn Tỉnh Hòa bình×
Tag:
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI
Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000

Chi tiết >>
Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""

Chi tiết >>
Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ....

Chi tiết >>
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'