Tin tức đào tạo của iDAS
Hôm nay, 09/08/2022 6:07:50 SA

"ISO Điện tử" iDAS triển khai đào tạo, hướng dẫn triển khai hệ thống ANTT (ISMS) phù hợp ISO/IEC 27001:2013 tại EVN ICT trên hệ thống ISO điện tử - iDAS

  • Ngày 28/09/2017
  • 2242 lượt xem
Ngày 28/09/2017, iDAS triển khai đào, hướng dẫn cách thức áp dụng hệ thống ISO Điện tử - iDAS cho toàn thể cán bộ Ban ISMS - Công ty Viễn thông điện lực và CNTT - Tập đoàn điện lực Việt nam (EVNICT) hệ thống quản lý ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trên Hệ thống ISO điện tử - iDAS

EVNICT nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành một Công ty CNTT hàng đầu của Việt nam mang tầm cỡ quốc tế. Dựa vào nội lực của chính mình và mở rộng hợp tác với các công ty CNTT trong và ngoài nước, EVNICT sẽ mang tới những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đem lại lợi nhuận, sự nghiệp cho cá nhân và các thành viên cũng như sự nghiệp phát triển CNTT của EVN nói riêng, của Việt nam nói chung. Cụ thể:

Cung cấp những sản phẩm Công nghệ thông tin hoàn hảo đáp ứng tối đa yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Là đơn vị tư vấn và cung cấp phần mềm uy tín tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh iDAS triển khai thực hiện với Ban ISMS về Hệ thống ISO điện tử - iDASÔng Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013
 

Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS cùng toàn thể Ban ISMS triển khai đào tạo Hệ thống ISO điện tử - iDAS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS hướng dẫn Ban ISMS triển khai xây dựng và vận hành hệ thống ISMS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trên hệ thống ISO điện tử -iDAS 


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS hướng dẫn Ban ISMS triển khai xây dựng và vận hành hệ thống ISMS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trên hệ thống ISO điện tử -iDAS 


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS hướng dẫn Ban ISMS triển khai xây dựng và vận hành hệ thống ISMS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trên hệ thống ISO điện tử -iDAS 


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS hướng dẫn Ban ISMS triển khai xây dựng và vận hành hệ thống ISMS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trên hệ thống ISO điện tử -iDAS 


Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn phần mềm iDAS và Bà Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phần mềm iDAS hướng dẫn Ban ISMS triển khai xây dựng và vận hành hệ thống ISMS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trên hệ thống ISO điện tử -iDAS 


Thành tích EVN ICT đã đạt được

 · Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

· Bằng khen của Bộ công nghiệp.

· Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

· Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

· Các danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

· Huân chương lao động hạng 3

Các giải thưởng về sản phẩm phần mềm

Năm 2005

- Cúp vàng ISO do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường trao tặng.

- 03 Huy chương vàng với 03 sản phẩm phần mềm CMIS, FMIS và PM500KV.

Năm 2006

- Huy chương vàng-giải thưởng sao khuê do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng cho sản phẩm CMIS.

Năm 2007

Huy chương vàng - giải thưởng sao khuê do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng cho sản phẩm phần mềm tính cước Viễn thông công cộng.

Năm 2008

Huy chương vàng - giải thưởng sao khuê do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng cho sản phẩm phần mềm Thị trường điện

Năm 2009

Giải bạc - Cúp vàng CNTT truyền thông Việt Nam măm 2009 của hiệp hội CNTT Việt Nam.

Năm 2014: Đạt giải Sao Khuê cho 2 sản phẩm Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử và hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật lưới điện do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng.

Năm 2015: Đạt giải Sao Khuê cho sản phẩm Hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật nhà máy điện do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng.

EVNIT cũng có một số lượng đối tác mạnh như Miccrosoft, IBM, Oracle, Intel, Cisco Systems, Sun,...

Theo Quyết định số 84/QĐ- EVN ngày 06 tháng 4 năm 2015, EVNIT chính thức đổi tên thành Trung tâm Viễn thông và CNTT trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNICT).  

Với những nỗ lực không mệt mỏi, EVNICT đang phấn đấu và sẽ xứng đáng là cánh chim đầu đàn về viễn thông và công nghệ thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam×
Tag:
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI
Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000

Chi tiết >>
Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""

Chi tiết >>
Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ....

Chi tiết >>
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'