Tin tức về hành chính công
Hôm nay, 09/08/2022 4:58:33 SA

"ISO Điện tử" iDAS tham dự hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc

  • Ngày 22/11/2017
  • 2286 lượt xem
Ngày 22/11/2017, iDAS tham dự hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018

Ngày 22/11/2017,  iDAS tham dự hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018

Tới dự hội thảo tổng kết tình hình triển khai bao gồm lãnh đạo Tỉnh; lãnh đạo các đơn vị và bên tư vấn ISO điện tử-iDAS bao gồm

I./. Về phía UBND Tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí

1./. Ông Vũ Việt Văn - Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo ISO hành chính công của Tỉnh
2./. Ông Nguyễn Công Quang - PGĐ Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Phúc
3./. Và 115 đại diện là các Sở, ban ngành; Quận; Huyện; Phường; Thị xã ... có mặt trong hội nghị

II./. Về phí Công ty ISO điện tử - iDAS có các đồng chí

1./. Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty
2./. Bà Nguyễn Minh Hằng - Chuyên viên phần mềm
3./. Các đồng chí đại diện tư vấn hệ thống ISO điện tử - iDAS có mặt

Dưới đây là một số hình ảnh do iDAS thực hiện


Ông Vũ Việt Văn - Phó chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu trong hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và kế hoạch triển khai ISO Điện tử - iDAS Tại Vĩnh Phúc


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc iDAS tham dự hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Quang cảnh hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS trình bày phương hướng và báo cáo triển khai Hệ thống ISO Điện tử - iDAS tại hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS trình bày phương hướng và báo cáo triển khai Hệ thống ISO Điện tử - iDAS tại hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS trình bày phương hướng và báo cáo triển khai Hệ thống ISO Điện tử - iDAS tại hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Quang cảnh hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS trình bày phương hướng và báo cáo triển khai Hệ thống ISO Điện tử - iDAS tại hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty iDAS tại hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018


Quang cảnh hội thảo tổng kết tình hình triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2016; Kế hoạch triển khai ISO điện tử-iDAS và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2018

Năm 2016, toàn tỉnh có 179 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, áp dụng và công bố phù hợp với HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008, trong đó, có 46 cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện thuộc diện bắt buộc áp dụng; 2 cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương; 123/137 UBND xã, phường, thị trấn và 8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện khuyến khích áp dụng.

Đối với các cơ quan thuộc diện bắt buộc, việc áp dụng HTQLCL ISO giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công; tạo lòng tin và sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm qua.

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện khuyến khích áp dụng: HTQLCL ISO giúp cho công việc của cơ quan, đơn vị được rõ ràng và khoa học hơn; xác định rõ chức danh, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên; kiểm soát tài liệu, hồ sơ dễ tìm, dễ kiểm tra; tiết kiệm thời gian, kinh phí…

Đối với cấp xã, phường, thị trấn khi áp dụng HTQLCL ISO tạo sự thống nhất và giải quyết TTHC liên thông từ cấp xã lên cấp huyện; thủ tục hồ sơ diễn giải rõ ràng, cụ thể, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, khi áp dụng HTQLCL ISO ngoài tiết kiệm và hiệu quả khi sử dụng kinh phí từ ngân sách và các nguồn thu của đơn vị còn giảm bớt sai sót, rủi ro đặc biệt là các bệnh viện và trung tâm y tế.

Mục tiêu đến năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước áp dụng HTQLCL ISO kết hợp với công nghệ thông tin (ISO điện tử). Năm 2018, 100% cơ quan, đơn vị và 13 xã còn lại phải chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001-2015 kết hợp với ISO điện tử. 100% các cơ quan, đơn vị đã áp dụng HTQLCL ISO phải chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001-2015; thí điểm 20 cơ quan, đơn vị áp dụng ISO điện tử.

ISO điện tử được xây dựng mặc định trong hệ thống gồm quy trình công việc, nội dung thực hiện, thời gian quy định cho từng công đoạn; biểu mẫu được kết xuất tự động mang tính thống nhất, chuẩn hóa; tiến trình công việc sẽ tự động được ghi nhận và tự động kết xuất ra kết quả dưới hình thức biểu mẫu hoặc các bảng tổng hợp.

ISO điện tử dễ dàng cập nhật những thay đổi về quy trình và biểu mẫu nhằm đáp ứng với những biến động thực tế. Với ISO điện tử, việc công bố thông tin cho người dân hoàn toàn tự động, người dân có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả chi tiết đến từng chuyên viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với nội dung báo cáo, các bài tham luận về tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2016.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Việc triển khai áp dụng HTQLCL ISO trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả trong giai đoạn vừa qua là do có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, vai trò chủ động của Sở KH&CN trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước cùng sự quyết tâm của thủ trưởng, cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trong tỉnh.

Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn; tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng cũng như xử lý vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công chức trong quá trình giải quyết công việc; triển khai có hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO tại UBND cấp xã; Sở KH&CN chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL ISO từ phiên bản TCVN 9001-2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001-2015 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ KH&CN.×
Tag:
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI
Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000

Chi tiết >>
Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""

Chi tiết >>
Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ....

Chi tiết >>
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'