Tin tức về iDAS
Hôm nay, 31/03/2023 11:47:06 CH

"Tư vấn ISO" iDAS triển khai gói thầu tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý ANTT (ISMS) phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và 07 đơn vị trong phạm vi dự án

  • Ngày 08/03/2018
  • 2879 lượt xem
Ngày 06-07/03/2018 iDAS triển khai gói thầu thầu tư vấn, đào tạo xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia; Công ty truyền tải điện 1; Công ty truyền tải Hà nội; Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc; Cơ quan Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện; Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện 1; Trạm 500KV Đông Anh; Trạm 220 KV Phố nối

Ngày 06 và 07/03/2018, iDAS triển khai hạng mục " Đào tạo và hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý ANTT phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013" thuộc gói thầu tư vấn, đào tạo triển khai hệ thống ANTT (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 cho Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia và 07 đơn vị trong phạm vi dự án. Tới dự buổi đào tạo bao gồm

I./. Về Công ty iDAS có các thành phần như sau
1./. Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty
2./. Ông Bùi Thắng - PGĐ Công ty
3./. Bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Trung tâm tư vấn
4./. Ông Ngô Sơn Bình - Chuyên gia tư vấn ISO/IEC 27001
5./. Ông Trần Nguyên Dũng - Chuyên gia tư vấn ISO/IEC 27001
6./. Bà Nguyễn Hồng Điệp - Chuyên gia tư vấn ISO/IEC 27001
7./. Ông Nguyễn Tất Tùng - Chuyên gia tư vấn ISO/IEC 27001
8./. Và các thành viên khác
II./. Về Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có các thành phần như sau
1./. Ông Đoàn Thanh Tùng - Trưởng ban CNTT - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Phó ban ISMS
2./. Ông Nguyễn Phúc An - PGĐ Công ty Truyền tải điện 1 - (EVN PTC1) - Phó ban ISMS
3./. Ông Trần Anh Vinh - PGĐ Trung tâm kỹ thuật dịch vụ điện 1 - Ban ISMS
4./. Ông Đinh Ngọc Hải - Truyền tải điện Hà nội - Ban ISMS
5./. Ông Bùi Đinh Thịnh - Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Ban ISMS
6./. Ông Lê Quang Khôi - Trạm trưởng trạm 500 KV - Đông Anh
7./. Ông Lê Đức Hoàn - Trạm trưởng trạm 220 KV - Phố nối
Và hơn 50 cán bộ nhân viên là các trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia; Công ty truyền tải điện 1; Công ty truyền tải điện Hà nội và các đại diện của các đơn vị trong phạm vi dự án có mặt. Dưới đây là một số hình ảnh được iDAS thực hiện


Quang cảnh chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại EVN


Ông Nguyễn Phúc An - Phó giám đốc (PTC1) đại diện chủ đầu tư:  phát biểu tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc (iDAS) đại diện nhà thầu:  phát biểu sự quyết tâm và cam kết chất lượng dự án xây dựng hệ thống ISMS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Bùi Thắng - Phó Giám đốc (iDAS) đại diện nhà thầu:  Triển khai đào tạo dự án xây dựng hệ thống ISMS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Bùi Thắng - Phó Giám đốc (iDAS) đại diện nhà thầu:  Triển khai đào tạo dự án xây dựng hệ thống ISMS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Bùi Thắng - Phó Giám đốc (iDAS) đại diện nhà thầu:  Triển khai đào tạo dự án xây dựng hệ thống ISMS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Bùi Thắng - Phó Giám đốc (iDAS) và các chuyên gia iDAS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án Ông Bùi Thắng - P.Giám đốc (iDAS) diễn giải và truyền đạt các yêu cầu tiêu chuẩn ISMS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Bùi Thắng - Phó Giám đốc (iDAS) và các chuyên gia iDAS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Nguyễn Duy Hiền- Giám đốc (iDAS) và các chuyên gia iDAS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc (iDAS) giảng giải và truyền đạt các yêu cầu tiêu chuẩn ISMS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc (iDAS) giảng giải và truyền đạt các yêu cầu tiêu chuẩn ISMS tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Ngô Sơn Bình - Chuyên gia tư vấn (iDAS) hướng dẫn cách thức vận hành triển khai áp dụng hệ thống An ninh thông tin (ISMS) tại nhóm số 1 - tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Bà Nguyễn Phương Dung - Chuyên gia tư vấn (iDAS) hướng dẫn cách thức vận hành triển khai áp dụng hệ thống An ninh thông tin (ISMS) tại nhóm số 2 - tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Bà Nguyễn Hồng Điệp - Chuyên gia tư vấn (iDAS) hướng dẫn cách thức vận hành triển khai áp dụng hệ thống An ninh thông tin (ISMS) tại nhóm số 3 - tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Bà Nguyễn Phương Dung - Chuyên gia tư vấn (iDAS) hướng dẫn cách thức vận hành triển khai phần quản lý tài sản và Quản lý rủi ro tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Ngô Sơn Bình - Chuyên gia tư vấn (iDAS) hướng dẫn cách thức vận hành triển khai áp dụng hệ thống An ninh thông tin (ISMS) tại nhóm số 1 - tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Ông Bùi Thắng - PGĐ iDAS diễn giải các vấn đề liên quan sau bài kiểm tra thử tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 


Đại diện Ban quản lý dự án các công trình điện phát biểu và kết thúc khóa đào tạo tại chương trình đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Tổng công ty và 07 đơn vị trong phạm vi dự án 

Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoạt động theo mô hình công ty TNHHMTV thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập theo công văn số 1339/VPCP-ĐMDN ngày 03/3/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam

EVNNPT được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 7 đơn vị gồm: 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, vớimục tiêu đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt nam

Qua buổi đào tạo này mọi thành viên của Tổng Công ty và các đơn vị cũng đã nắm bắt được một số yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 như sau

Khái quát được hệ thống An ninh thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 với hoạt động thực tế
Nắm bắt và thực hiện được một số yêu cầu vè các nguy cơ có thể xảy ra như sau

Những nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn thông tin trong EVN

Nhóm nguy cơ, rủi ro xuất phát từ hệ thống quy trình – quy định

Nhóm nguy cơ, rủi ro xuất phát từ hệ thống công nghệ

Nguy cơ, rủi ro đối với hệ thống mạng tự động hóa

Nguy cơ từ mạng Văn phòng:

Kết nối từ mạng Văn phòng:

Nguy cơ từ kênh hỗ trợ từ xa của các đối tác

Nguy cơ từ nội tại mạng TĐH-ĐK:

Nguy cơ, rủi ro đối với các ứng dụng CNTT trọng yếu

Nguy cơ, rủi ro đối với mạng VTDR

Nguy cơ tấn công từ mã độc tới các máy chủ, máy trạm của hệ thống giám sát thiết bị truyền dẫn TNMS.

Nguy cơ tiềm ẩn sẵn có trong các thiết bị đầu cuối.

Qua đây bên tư vấn Công ty iDAS sẽ cam kết  và lỗ lực hết mình thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 thành công và mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình vận hành hệ thống nhằm đảm bảo giữa tiêu chuẩn ISMS và hoạt động thực tế phjuf hợp và mang lại sự phát triển không ngừng trong ngành Truyền tải điện và xu thế phát triển của đất nước


Xin trân trọng cảm ơn!


×
Tag: idasonline.com
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI
Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000

Chi tiết >>
Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""

Chi tiết >>
Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ....

Chi tiết >>
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'