Hệ thống phần mềm quản lý - ISO Điện tử - iDAS
Hôm nay, 09/08/2022 6:08:41 SA

"Hệ thống phần mềm ISO Điện tử" ISO Điện tử - iDAS - Phân hệ quản lý cơ cầu tổ chức

  • Ngày 15/04/2018
  • 1460 lượt xem
Giúp cho ban lãnh đạo xây dụng cơ cấu tổ chức, quản lý chặt chẽ tổ chức đáp ứng được mục tiêu phát triển của đơn vị và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO

5.2.1 Thiết lập cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm thiết lập cơ cấu tổ chức, phòng ban trên hệ thống iDAS theo tài liệu hướng dẫn HD-iDAS -TC-01-01
Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm thiết lập các thông tin: quyền hạn và chức năng của phòng ban.
Thông tin chức năng của phòng ban bao gồm thông tin về lĩnh vực hoạt động của phòng ban hoặc hành động trong quy trình hoạt động chung của đơn vị.
Thông tin nhiệm vụ của phòng ban bao gồm :Thông tin về các yêu cầu thực hiện các hoạt động trong quá trình phát triển và theo đuổi mục tiêu hay chính sách đề ra.

5.2.2 Thiết lập chức danh

Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm thiết lập các chức danh của tổ chức trên hệ thống đúng theo thực tế của đơn vị. 
Các phòng ban có trách nhiệm thiết lập chức danh của phòng ban lên hệ thống iDAS theo tài liệu hướng dẫn trên hệ thống. 
Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm thiết lập các thông tin: quyền hạn và trách nhiệm và yêu cầu về năng lực của từng chức danh.
Trách nhiệm của chức danh bao gồm các  thông tin: Công việc cần phải thực hiện trong một quy trình hoạt động,,.. Trách nhiệm được nhìn nhận làm cơ sở đánh giá năng lực, sự hiệu quả trong công việc. 
Quyền hạn của chức danh bao gồm thông tin về:lợi ích và quyền lực có được gán với chức vụ mà tổ chức thiết lập trên chức danh. Quyền hạn thể hiện qua việc phân quyền thao tác tới nguồn lực  như nhân sự, tài chính
Yêu cầu về chuyên môn gắn với chức vụ đảm nhiệm tương ứng mà Nhân sự cần phải có khi sở hữu chức danh trong hệ thống bộ phận phòng ban.

5.2.3 Sát nhập, giải thể phòng ban

Lãnh đạo đơn vị thực hiện Sát nhập, giải thể phòng ban  phòng ban trên hệ thống iDAS để đáp ứng theo thực tế hoạt động của đơn vị.
Lãnh đạo có trách nhiệm quản lý và điều chỉnh các phòng ban có thể chịu ảnh hưởng từ phòng ban thực hiện Sát nhập, giải thể phòng ban  trên hệ thống theo tài liệu hướng dẫn sử dụng tích hợp trên hệ thống iDAS.

5.2.4 Dừng hoạt động, xóa phòng ban

Lãnh đạo đơn vị thực hiện dừng hoạt động, Xóa phòng ban trên hệ thống iDAS để đáp ứng theo thực tế hoạt động của đơn vị.
Lãnh đạo có trách nhiệm quản lý và điều chỉnh các phòng ban dừng hoạt động, Xóa phòng bantrên hệ thống theo tài liệu hướng dẫn sử dụng tích hợp trên hệ thống iDAS.
5.2.5 Khôi phục phòng ban

Lãnh đạo đơn vị thực hiện khôi phục trạng thái của các phòng ban đã xóa trên hệ thống iDAS để đáp ứng theo thực tế hoạt động của đơn vị.
Lãnh đạo đơn vị thực hiện khôi phục hoạt động của các phòng ban ở các trạng thái sát nhập, giải thể, dừng hoạt động trên hệ thống iDAS để đáp ứng theo thực tế hoạt động của đơn vị.

5.2.6 Sắp xếp cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm sắp xếp cơ cấu tổ chức trên hệ thống iDAS theo đúng mô hình thực tế của đơn vị đang áp dụng.

5.2.7 Chuyển tổ chức cho chức danh

Lãnh đạo đơn vị thực hiện việc luân chuyển chức danh giữa các phòng ban ngay trên hệ thống iDAS theo đúng mô hình thực tế tại đơn vị.

5.2.8 Phân quyền tổ chức

Phân quyền tổ chức cần thực hiện kết hợp giữa phân quyền theo các dữ liệu tài nguyên về hoạt động và thông tin về chức vụ chuyên môn mong muốn hướng tới cho nhân sự  tương ứng cho quá trình hoạt động.
Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phân quyền quản lý trên hệ thống iDAS cho phòng ban  của đơn vị theo lĩnh vực hoạt động thực tế tại đơn vị.
Bộ phận quản lý nhân sự thực hiện phân quyền chức danh trên hệ thống iDAS theo từng phòng ban và lĩnh vực hoạt động thực tế của phòng ban. 
×
Tag:
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI
Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000

Chi tiết >>
Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""

Chi tiết >>
Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ....

Chi tiết >>
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'