Hệ thống phần mềm quản lý - ISO Điện tử - iDAS
Hôm nay, 09/08/2022 5:03:59 SA

"Phần mềm ISO Điện tử - iDAS" Phân hệ xác định bối cảnh của tổ chức theo tiêu chuẩn ISO

  • Ngày 15/04/2018
  • 1559 lượt xem
Giúp cho lãnh đạo đơn vị lựa chọn và thực hiện triển khai các hoạt động quy trình đáp ứng được mục tiêu phát triển và các yêu cầu của tiêu chuẩn theo từng thời ký nhằm phù hợp với bối cảnh hoạt động tại đơn vị bao gồm các yếu tố tác động nội bộ và bên ngoài .... nhằm đảm bảo quá trình quản lý

5.2.1 Thiết lập bối cảnh

Lãnh đạo cao nhất của đơn vị có trách nhiệm xác định và thiết lập các bối cảnh sản xuất để lựa chọn các công cụ, hoạch định kế hoạch thực hiện.
Lãnh đạo phải  xác định được các vấn đề từ khu vực, môi trường luật pháp, thị trường kinh tế phạm vi trong và ngoài khu vực (Vấn đề bên ngoài đơn vị) đồng thời xem xét các yếu tố từ hoạt động, giá trị và nguồn lực của đơn vị (vấn đề bên trong đơn vị) có tác động đến khả năng đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý.
Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm điều khiển và kiểm soát việc thiết lập bối cảnh trên hệ thống iDAS. 
Các thiết lập trên hệ thống iDAS  bao gồm các thiết lập: Chính sách, Luật định, Quy định, Bảng tin nội bộ.
1) Chính sách
Chính sách được thiết lập nhằm mục đích định hướng đường lối, phương hướng dẫn dắt trong hoạt động trong khi phân bổ các nguồn lực.
Thực hiện thiết lập chính sách trên iDAS theo tài liệu hướng dẫn trên hệ thống HD-iDAS –TC-03-03 theo đúng thực tế tại đơn vị. 
2) Luật định
Lãnh đạo cao nhất của đơn vị trực tiếp điều kiển, kiểm soát các phòng ban thiết lập bối cảnh thông qua luật định  - luật pháp hay quy phạm pháp luật của nhà nước,  hay nguyên tắc tắc từ các yêu cầu, đơn vị khác.
Lãnh đạo đơn vị, phòng ban có trách nhiệm thiết lập trên hệ thống iDAS các luật định áp dụng chung cho toàn bộ đơn vị hoặc luật định riêng của phòng ban thiết lập và áp dụng.
3) Quy định
Lãnh đạo cao nhất của đơn vị trực tiếp điều kiển, kiểm soát các phòng ban thiết lập bối cảnh thông qua luật định  - luật pháp hay quy phạm pháp luật của nhà nước, hay nguyên tắc tắc từ các yêu cầu, đơn vị khác.
Lãnh đạo đơn vị, phòng ban có trách nhiệm thiết lập trên hệ thống iDAS các quy định áp dụng chung cho toàn bộ đơn vị hoặc quy định riêng của phòng ban thiết lập.
4) Bảng tin nội bộ
Lãnh đạo đơn vị kiểm soát các phòng ban thiết lập bảng tin nội bộ trên hệ thống iDAS theo các thông tin, vấn đề  liên quan tới bối cảnh bên trong và bên ngoài đơn vị, phòng ban.
Lãnh đạo đưa ra yêu cầu các phòng ban thiết lập các bản tin với các thông tin trong quá trình hoạt động của phòng ban, đơn vị.
Các phòng ban có trách nhiệm thiết lập bản tin hoạt động trên hệ thống theo tài liệu hướng dẫn HD-iDAS –TC-03-06 trên hệ thống.

5.2.2 Xem xét 

Lãnh đạo đơn vị cần dựa trên điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị để xem xét các thiết lập bối cảnh có tác động tới vị thế và tiềm lực phát triển của đơn vị.
Lãnh đạo cao nhất của tổ chức có trách nhiệm xem xét lại các thiết lập về bối cảnh trên hệ thống iDAS và cập nhật các thông tin về lựa chọn áp dụng thực thi cho toàn bộ các phòng ban, đơn vị.
1) Chính sách
Lãnh đạo cao nhất của đơn vị có trách nhiệm cập nhật các quyết định áp dụng hay không áp dụng trên hệ thống.
Hoặc thực hiện các điều chỉnh thông tin áp dụng của chính sách trên hệ thống iDAS theo hoạt động thực tế áp dụng tại đơn vị.
2) Luật đinh
Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm quản lý và điều khiển các quyết định thay đổi việc  thực thi áp dụng luật định trong đơn vị và đánh giá việc thực thi luật định tại các phòng ban trên hệ thống iDAS theo đúng hoạt động thực tế. 
Các bước thực hiện các thao tác quản lý điều chỉnh luật định được hệ thống hỗ trợ  - tài liệu HD-iDAS –TC-03-04
3) Quy đinh
Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm quản lý và điều khiển các quyết định thay đổi việc  chấp hành thực hiện quy định trong đơn vị và đánh giá việc thực hiện tại các phòng ban trên hệ theo tài liệu HD-iDAS –TC-03-05

5.2.3 Triển khai các quy trình

Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm đưa ra mục tiêu phát triển cho đơn vị dựa trên các chính sách đang được áp dụng và thực thi tại đơn vị. 
Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm quản lý đưa ra các yêu cầu theo hoạt động của các phòng ban trên hệ thống iDAS theo đúng quy trình quản lý chất lượng theo mục tiêu – tài liệu QT - iDAS -CL-11
Các phòng ban sau khi nhân được các yêu cầu từ lãnh đạo trên hệ thống , thực hiện các bước thiêt lập triển khai các quy trình thực hiện trên hệ thống iDAS theo quy trình quản lý công việc –tài liệu QT - iDAS -CVi-13

5.2.4 Kiểm tra, đánh giá

Theo định kỳ, lãnh đạo có trách nhiệm  kiểm tra quá trình triển khai thực hiện các quy trình tại từng phòng ban trên hệ thống iDAS.
Lãnh đạo đơn vị  tiến hành đánh giá quá trình triển khai thực hiện mục tiêu của đơn vị đồng thời đánh giá việc thực thi các luật định và quy định tại các phòng ban  trên hệ thống iDAS theo tài liệu hướng dẫn trên hệ thống.
Nếu hoạt động triển khai thực hiện các quy trình và thực thi luật đinh, quy định tại các phòng ban đều đạt được các tiêu chí đặt ra. Lãnh đạo đơn vị cần thông báo tới phòng ban duy trì được hiệu suất hoạt động và phát huy được hiệu quả, năng suất của công việc hoặc lưu lại hồ sơ thực hiện.
Nếu hoạt động triển khai thực hiện các quy trình và thực thi luật đinh, quy định tại các phòng ban đều đạt được các tiêu chí đặt ra. 
Lãnh đạo đơn vị cần đưa ra được mức độ không đạt của phòng ban tương ứng với từng nội dung đánh giá là “điểm nặng(M), điểm nhẹ(m), điểm lưu ý(OBS) ” và đưa ra các yêu cầu tới các bộ phận thực hiện các hành động khắc phục. 
×
Tag:
KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Ông Hà Huy Luân

Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft .

Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới.

Ngày 11/11/2015
CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI
Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000

Chi tiết >>
Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""

Chi tiết >>
Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ....

Chi tiết >>
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ IDAS
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Chúng tôi rất vui lòng mong nhận được những ý kiến phản hồi quý báu của Quý khách hàng thông qua tổng đài hỗ trợ:

1900 8956

Email hỗ trợ: support@idasonline.com

Điện thoại liên hệ:

  • Trung tâm kinh doanh 1: 04.625 406 06
  • Trung tâm kinh doanh 2: 04.222 507 11
  • Trung tâm kinh doanh 3: 04.625 877 66
  • Trung tâm kỹ thuật: 04.626 987 77

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 08h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đến 17h45'
  • Thứ Bảy:Từ 08h00' đến 12h00'