Báo giá và ký kết hợp đồng ( iDAS-Contract)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Báo giá và ký kết hợp đồng ( iDAS-Contract)
Ngày đăng: 01/02/2023 09:31 AM

  Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng và yêu cầu tư vấn, iDAS tiến lành lập hồ sơ báo giá ( Hồ sơ báo giá bao gồm: Thư chào giá; năng lực triển khai; kinh nghiệm chuyên gia; kế hoạch triển khai; mẫu hợp đồng triển khai) nhằm đảm bảo rõ ràng thông tin

  Các hồ sơ trên sẽ được gửi cho khách hàng thông qua Email hoặc các phương tiện truyền tin khác ( CÁc hồ sơ này có thể được gửi thông qua hệ thống iDAS)

  Khách hàng xem xét các thông tin trên và nếu cần iDAS sẽ hướng dẫn và tư vấn tiếp

  iDAS sẵn sàng cử chuyên gia xuống cơ sở của khách hàng để hướng dẫn các thông tin ( Nếu cần) như trình chiếu giải pháp; phân tích giải pháp; các thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng hoặc các thông tin khác

  Khách hàng em ét à đánh giá giải pháp của iDAS ( Nếu khách hàng đồng ý thì triển khai bước ký kết hợp đồng)

  Ký kết hợp đồng