Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Cổng thông tin điện tử ( idas-Portal)
Cổng thông tin điện tử ( idas-Portal)
Tư vấn đánh giá chuyển đổi số của idas ( idas-Digital)

Tư vấn đánh giá chuyển đổi số của idas ( idas-Digital)

idas chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá chuyển đổi số nhằm đảm bảo khách hàng biết mình đang ở mức độ nào trong quá trình chuyển đổi số và từ đó có lộ trình chuyển đổi số cho phù hợp.... Mặt khác việc tư vấn đánh giá mức độ chuyển đổi số của idas còn đem lại cho khách hàng nắm bắt được các điểm yếu của mình tại các trụ cột gì và từ đó có biện pháp cải tiến
Xem thêm
idas triển khai thành công "mức độ chuyển đổi số" cho EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc

idas triển khai thành công "mức độ chuyển đổi số" cho EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc

idas triển khai tư vấn chuyển đổi thành công "mức độ chuyển đổi số" cho EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc. EVNHCMC là một trong năm Tổng công ty phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 768/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương. EVNHCMC hiện đang quản lý tổng số 23 công ty con bao gồm: 15 Công ty Điện lực khu vực, 02 Ban quản lý dự án, 02 Trung tâm và 04 Công ty trực thuộc với 6.465 cán bộ công nhân viên.
Xem thêm
IDAS là đơn vị đầu tiên của cả nước triển khai thành công chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực EVNHCM và 24 đơn vị trực thuộc

IDAS là đơn vị đầu tiên của cả nước triển khai thành công chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực EVNHCM và 24 đơn vị trực thuộc

IDAS triển khai thành công dự án tư vấn đánh giá chuyển đổi số cho Tổng Công ty điện lực thành phố HCM (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc. Trong nhiều năm qua, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm hiện đại hóa lưới điện, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác vận hành, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác chuyển đổi số. Đến nay, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, trở thành đơn vị doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được xác nhận mức độ chuyển đổi số.
Xem thêm
Giới thiệu Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Giới thiệu Tổng công ty Điện lực TP.HCM

EVNHCMC là một trong năm Tổng công ty phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 768/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương. EVNHCMC hiện đang quản lý tổng số 23 công ty con bao gồm: 15 Công ty Điện lực khu vực, 02 Ban quản lý dự án, 02 Trung tâm và 04 Công ty trực thuộc với 6.465 cán bộ công nhân viên.
Xem thêm
EVNHCMC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ DO IDAS TRIỂN KHAI

EVNHCMC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ DO IDAS TRIỂN KHAI

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) trở thành Tổng công ty nhà nước đầu tiên được chứng nhận “hình thành doanh nghiệp số” sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn tất đánh giá mức độ chuyển đổi số trên cổng thông tin DBI - https://dbi.gov.vn
Xem thêm
Sử dụng dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số của idas doanh nghiệp có lợi ích gì?

Sử dụng dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số của idas doanh nghiệp có lợi ích gì?

idas là một đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống quản lý lộ trình chuyển đổi số ( idas-digital) nhằm mục đích: Giúp doanh nghiệp quản lý được các tiêu chí vận hành; quản lý và giám sát quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp cũng như các đơn vị trực thuộc một cách chính xác bằng hệ thống phần mềm quản lý lộ trình chuyển đổi số phù hợp theo các trụ cột chuyển đổi số của doanh nghiệp
Xem thêm
Sử dụng dịch vụ đánh giá chuyển đổi số của idas doanh nghiệp sẽ có lợi ích gì?

Sử dụng dịch vụ đánh giá chuyển đổi số của idas doanh nghiệp sẽ có lợi ích gì?

Việc triển khai đánh giá chuyển đổi số của idas sẽ được idas tập trung chính vào các trụ cột như sau: 06 trụ cột (pillar) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí (25 chỉ số thành phần và 139 tiêu chí về chuyển đổi số
Xem thêm
Chuyên gia idas triển khai tư vấn đánh giá chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực TP Hà nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc

Chuyên gia idas triển khai tư vấn đánh giá chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực TP Hà nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc

Chuyên gia idas triển khai tư vấn đánh giá chuyển đổi số cho Tổng Công ty điện lực Hà nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc. EVNHANOI là một trong số những đơn vị sớm triển khai chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng với khát vọng trở thành doanh nghiệp số dẫn đầu trong lĩnh vực, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI)
Xem thêm
Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ trưởng thành số của EVNHANOI

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ trưởng thành số của EVNHANOI

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) là doanh nghiệp thuộc khối Tổng công ty/Tập đoàn nhà nước đầu tiên tham gia đánh giá trưởng thành số theo phương pháp chuyên gia dưới sự giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên 139 tiêu chí và 6 trụ cột chiến lược.
Xem thêm
Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp ( idas-digital)

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp ( idas-digital)

Cấu trúc 06 trụ cột của Bộ Chỉ số: Cả 03 Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty đều được cấu trúc theo 06 trụ cột (pillar) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí;
Xem thêm
Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ( idas-Digital)

Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ( idas-Digital)

idas triển khai tư vấn xây dựng cho các khách hàng thực hiện quá trình chuyển đổi số được dựa trên các tiêu chí như sau: Đối với: Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấu trúc theo 06 trụ cột (pillar) là: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng. (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin
Xem thêm
Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital)

Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital)

idas triển khai tư vấn đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp lớn dựa trên Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital) bao gồm: 06 trụ cột (pillar) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin
Xem thêm
Tư vấn đánh giá chuyển đổi số của idas ( idas-Digital)

Tư vấn đánh giá chuyển đổi số của idas ( idas-Digital)

idas chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá chuyển đổi số nhằm đảm bảo khách hàng biết mình đang ở mức độ nào trong quá trình chuyển đổi số và từ đó có lộ trình chuyển đổi số cho phù hợp.... Mặt khác việc tư vấn đánh giá mức độ chuyển đổi số của idas còn đem lại cho khách hàng nắm bắt được các điểm yếu của mình tại các trụ cột gì và từ đó có biện pháp cải tiến
Xem thêm
idas triển khai thành công "mức độ chuyển đổi số" cho EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc

idas triển khai thành công "mức độ chuyển đổi số" cho EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc

idas triển khai tư vấn chuyển đổi thành công "mức độ chuyển đổi số" cho EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc. EVNHCMC là một trong năm Tổng công ty phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 768/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương. EVNHCMC hiện đang quản lý tổng số 23 công ty con bao gồm: 15 Công ty Điện lực khu vực, 02 Ban quản lý dự án, 02 Trung tâm và 04 Công ty trực thuộc với 6.465 cán bộ công nhân viên.
Xem thêm
IDAS là đơn vị đầu tiên của cả nước triển khai thành công chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực EVNHCM và 24 đơn vị trực thuộc

IDAS là đơn vị đầu tiên của cả nước triển khai thành công chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực EVNHCM và 24 đơn vị trực thuộc

IDAS triển khai thành công dự án tư vấn đánh giá chuyển đổi số cho Tổng Công ty điện lực thành phố HCM (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc. Trong nhiều năm qua, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm hiện đại hóa lưới điện, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác vận hành, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác chuyển đổi số. Đến nay, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, trở thành đơn vị doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được xác nhận mức độ chuyển đổi số.
Xem thêm
Giới thiệu Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Giới thiệu Tổng công ty Điện lực TP.HCM

EVNHCMC là một trong năm Tổng công ty phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 768/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương. EVNHCMC hiện đang quản lý tổng số 23 công ty con bao gồm: 15 Công ty Điện lực khu vực, 02 Ban quản lý dự án, 02 Trung tâm và 04 Công ty trực thuộc với 6.465 cán bộ công nhân viên.
Xem thêm
EVNHCMC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ DO IDAS TRIỂN KHAI

EVNHCMC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ DO IDAS TRIỂN KHAI

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) trở thành Tổng công ty nhà nước đầu tiên được chứng nhận “hình thành doanh nghiệp số” sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn tất đánh giá mức độ chuyển đổi số trên cổng thông tin DBI - https://dbi.gov.vn
Xem thêm
Sử dụng dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số của idas doanh nghiệp có lợi ích gì?

Sử dụng dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số của idas doanh nghiệp có lợi ích gì?

idas là một đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống quản lý lộ trình chuyển đổi số ( idas-digital) nhằm mục đích: Giúp doanh nghiệp quản lý được các tiêu chí vận hành; quản lý và giám sát quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp cũng như các đơn vị trực thuộc một cách chính xác bằng hệ thống phần mềm quản lý lộ trình chuyển đổi số phù hợp theo các trụ cột chuyển đổi số của doanh nghiệp
Xem thêm
Sử dụng dịch vụ đánh giá chuyển đổi số của idas doanh nghiệp sẽ có lợi ích gì?

Sử dụng dịch vụ đánh giá chuyển đổi số của idas doanh nghiệp sẽ có lợi ích gì?

Việc triển khai đánh giá chuyển đổi số của idas sẽ được idas tập trung chính vào các trụ cột như sau: 06 trụ cột (pillar) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí (25 chỉ số thành phần và 139 tiêu chí về chuyển đổi số
Xem thêm
Chuyên gia idas triển khai tư vấn đánh giá chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực TP Hà nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc

Chuyên gia idas triển khai tư vấn đánh giá chuyển đổi số tại Tổng Công ty điện lực TP Hà nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc

Chuyên gia idas triển khai tư vấn đánh giá chuyển đổi số cho Tổng Công ty điện lực Hà nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc. EVNHANOI là một trong số những đơn vị sớm triển khai chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng với khát vọng trở thành doanh nghiệp số dẫn đầu trong lĩnh vực, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI)
Xem thêm
Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ trưởng thành số của EVNHANOI

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ trưởng thành số của EVNHANOI

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) là doanh nghiệp thuộc khối Tổng công ty/Tập đoàn nhà nước đầu tiên tham gia đánh giá trưởng thành số theo phương pháp chuyên gia dưới sự giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên 139 tiêu chí và 6 trụ cột chiến lược.
Xem thêm
Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp ( idas-digital)

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp ( idas-digital)

Cấu trúc 06 trụ cột của Bộ Chỉ số: Cả 03 Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty đều được cấu trúc theo 06 trụ cột (pillar) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí;
Xem thêm
Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ( idas-Digital)

Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ( idas-Digital)

idas triển khai tư vấn xây dựng cho các khách hàng thực hiện quá trình chuyển đổi số được dựa trên các tiêu chí như sau: Đối với: Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấu trúc theo 06 trụ cột (pillar) là: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng. (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin
Xem thêm
Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital)

Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital)

idas triển khai tư vấn đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp lớn dựa trên Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital) bao gồm: 06 trụ cột (pillar) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin
Xem thêm
Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn ( idas-Digital)
Ngày đăng: 29/05/2023 10:10 AM

  Ch số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn được cấu trúc theo 06 trụ cột (pillar) gồm: (1) Trải nghiệm số cho khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Hạ tầng và công nghệ số, (4) Vận hành, (5) Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, và (6) Dữ liệu và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần các tiêu chí (25 chỉ số thành phần và 139 tiêu chí). Sơ đồ cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn được mô tả như Hình 2

  Hình 2. Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn

  1. Trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng

  Trụ cột Trải nghiệm số cho khách hàng gồm 04 chỉ số thành phần và 25 tiêu chí, cụ thể như sau:

  1.1. Chỉ số Thấu hiểu khách hàng từ bên ngoài:

  Gồm 09 tiêu chí: Trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa dựa trên bối cảnh và thông tin chi tiết được thu thập về khách hàng; Nội dung marketing nhắm đúng mục tiêu và và phù hợp; Các công cụ số được cung cấp để khách hàng dễ dàng tùy chỉnh các sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng; Doanh nghiệp cung cấp điều kiện cần thiết, thuận lợi để khách hàng dễ dàng tương tác, đề xuất các mong muốn của mình; Doanh nghiệp tạo ra sự hứng khởi cho khách hàng để đưa ra các mong muốn của mình; Các tương tác khách hàng có thể được thực hiện liên thông trên các kênh số; Các nhu cầu và vấn đề của khách hàng được dự báo và xử lý; Tạo tương tác xã hội với khách hàng và giữa các khách hàng với nhau để khuyến khích lòng trung thành với thương hiệu của doanh nghiệp; Xây dựng cấu trúc quan hệ khách hàng để khuyến khích lòng trung thành với thương hiệu.

  1.2. Chỉ số Quản lý trải nghiệm khách hàng:

  Gồm 08 tiêu chí: Tầm nhìn về trải nghiệm khách hàng là ràng và tất cả mọi người đều thấu hiểu; Trải nghiệm Khách hàng được xem xét trong quá trình thiết kế và triển khai các sản phẩm và dịch vụ; Có kế hoạch đầu tư để đạt được tầm nhìn về trải nghiệm khách hàng; Sự phát triển của danh mục sản phẩm và dịch vụ phản ánh kỳ vọng về trải nghiệm khách hàng; Trải nghiệm khách hàng được tính đến trong quá trình giới thiệu cho khách hàng mới; Khách hàng có thể dễ dàng bắt đầu hành trình của mình trong một kênh/thiết bị và tiếp tục trong một kênh/thiết bị khác; Hiệu suất của hành trình khách hàng đo lường được; Hiệu suất của hành trình khách hàng có thể quản lý được

  1.3. Chỉ số Thấu hiểu khách hàng:

  Gồm 03 tiêu chí: Doanh nghiệp có cái nhìn 360 độ về khách hàng; Có nguồn dữ liệu tin cậy cung cấp thông tin khách hàng; Kỳ vọng, sở thích và điều không thích của khách hàng được xem xét một cách tích cực.

  1.4. Chỉ số Niềm tin của khách hàng:

  Gồm 05 tiêu chí: Kỳ vọng của khách hàng đối với thương hiệu được đáp ứng; Các khiếu nại nhận được được phản hồi và rút kinh nghiệm một cách hiệu quả; Khách hàng tin tưởng Doanh nghiệp có thể bảo mật quyền riêng tư của họ; Người dùng nhận thức được và có thể kiểm soát cách thông tin cá nhân của họ được sử dụng; Hoạt động kinh doanh được tiến hành theo cách tối đa hóa sự tin tưởng của khách hàng.

  2. Trụ cột Chiến lược số

  Trụ cột Chiến lược số gồm 06 chỉ số thành phần và 24 tiêu chí, cụ thể như sau:

  2.1. Chỉ số Quản lý marketing và thương hiệu:

  Gồm 04 tiêu chí; Chiến lược thương hiệu số với các nguyên tắc thương hiệu được áp dụng trong toàn Doanh nghiệp; cấu trúc quản trị thương hiệu kỹ thuật số được áp dụng để đảm bảo Doanh nghiệp tuân thủ chiến lược thương hiệu; Có quy trình để đánh giá hiệu suất thương hiệu kỹ thuật số; Chiến lược tiếp thị số hỗ trợ chiến lược tổng thể của Doanh nghiệp.

  2.2. Chỉ số Quản lý hệ sinh thái:

  Gồm 03 tiêu chí: Doanh nghiệp có chiến lược rõ ràng để khai thác giá trị kinh doanh của việc tham gia hệ sinh thái và vai trò của nó trong đó; Doanh nghiệp thiết kế hệ sinh thái để thúc đẩy chiến lược của mình; Doanh nghiệp lựa chọn các hệ sinh thái để hỗ trợ chiến lược của mình.

  2.3. Chỉ số Bảo trợ tài chính:

  Gồm 03 tiêu chí: Doanh nghiệp được cấp kinh phí cho các dự án chuyển đổi; KPI hỗ trợ chiến lược chuyển đổi được thiết lập để đánh giá các quyết định đầu ; Các quyết định đầu tư liên tục được cải thiện dựa trên hiệu suất trước đây.

  2.4. Chỉ số Trí tuệ thị trường:

  Gồm 03 tiêu chí: Doanh nghiệp đánh giá xu hướng thị trường để định hướng chiến lược số của mình: Các Doanh nghiệp phân tích nhu cầu khách hàng để định hướng chiến lược số của mình; Các Doanh nghiệp phân tích bối cảnh cạnh tranh để định hướng chiến lược số của mình.

  2.5. Chỉ số Quản danh mục đầu tư:

  Gồm 03 tiêu chí: Có danh mục đầu tư sản phẩm và dịch vụ số cân bằng phù hợp với chiến lược của Doanh nghiệp; có lộ trình đầu tư cho các sản phẩm và dịch vụ số; Có quá trình để đổi mới danh mục sản phẩm dịch vụ.

  2.6. Chỉ số Quản lý chiến lược:

  Gồm 08 tiêu chí: Chiến lược kinh doanh có tầm nhìn rõ ràng; Chiến lược kinh doanh được đồng phát triển giữa nhóm kinh doanh và nhóm Công nghệ; Thực hành đo lường hiệu suất cho các mục tiêu chiến lược; Doanh nghiệp có chiến lược quản lý rủi ro; Doanh nghiệp thực hiện lộ trình chuyển đổi; Lãnh đạo Doanh nghiệp tích cực truyền đạt chiến lược chuyển đổi số để đẩy mạnh việc áp dụng; Có hoạt động quản trị việc thực thi chuyển đổi số; Doanh nghiệp tích cực xác định và khuyến khích việc áp dụng các phương pháp hay nhất.

  3. Trụ cột Hạ tầng và Công nghệ số

  Trụ cột Hạ tng và công nghệ số gồm 05 chỉ số thành phần và 29 tiêu chí, cụ thể như sau:

  3.1. Chỉ số Quản trị công nghệ:

  Gồm 05 tiêu chí: Doanh nghiệp có khung quản trị công nghệ chính thức để giám sát việc triển khai công nghệ; Mức độ sử dụng các tiêu chuẩn ngành của doanh nghiệp; Doanh nghiệp quan tâm tới sự tác động đối với môi trường từ các hoạt động công nghệ; Doanh nghiệp quan tâm đến việc ảnh hưởng kinh tế khi sử dụng năng lượng; Doanh nghiệp quan tâm áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh.

  3.2. Chỉ số Kiến trúc công nghệ và ứng dụng:

  Gồm 07 tiêu chí: Lộ trình công nghệ phù hợp với chiến lược kinh doanh; Thiết kế kiến trúc theo hướng dịch vụ; Doanh nghiệp sử dụng các giải pháp Nguồn mở: Các ứng dụng có thể được cấu hình để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh; Doanh nghiệp sử dụng công nghệ điện toán đám mây; Doanh nghiệp sử dụng API mở để tích hợp; Kiến trúc công nghệ được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng một cách linh hoạt.

  3.3. Chỉ số An toàn và bảo mật:

  Gồm 04 tiêu chí: Các yếu tố an toàn bảo mật luôn được áp dụng khí thiết kế và triển khai các thành phần; Theo dõi các thành phần để xác định hoạt động có hại và vi phạm chính sách kèm theo các biện pháp hạn chế chúng; Bảo vệ hệ thống của tổ chức khỏi bị tổn hại; Công nghệ được áp dụng để bảo vệ doanh nghiệp.

  3.4. Ch số ứng dụng và nền tảng:

  Gồm 04 tiêu chí: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng bởi doanh nghiệp: Sử dụng khả năng của nền tảng dữ liệu lớn để hỗ trợ phân tích dữ liệu; Doanh nghiệp có công cụ/tiện ích phát triển ứng dụng; Có bộ công cụ sẵn sàng để tạo điều kiện cho việc tự động hóa các tác vụ.

  3.5. Chỉ số Kết nối và tính toán:

  Gồm 09 tiêu chí: Có áp dụng ảo hóa; Doanh nghiệp sử dụng các công nghệ kết nối không dây; Sử dụng Giao thức Internet để kết nối; Sử dụng công nghệ loT để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh; Quản lý cơ sở hạ tầng để hoàn thành chiến lược kinh doanh; Điều phối các nguồn lực và dịch vụ để phù hợp với nhu cầu kinh doanh; Doanh nghiệp triển khai dịch vụ của mình thông qua nền tảng đám mây; Áp dụng nguyên tắc thiết kế của điện toán biên/mới nhằm hỗ trợ nhu cầu kinh doanh; Doanh nghiệp tự động hóa các quy trình của mình.

  4. Trụ cột Vận hành

  Trụ cột Hạ tầng và Công nghệ số gồm 04 chỉ số thành phần và 29 tiêu chí, cụ thể như sau:

  4.1. Chỉ số Qun trị vận hành:

  Gồm 04 tiêu chí: Mô hình hoạt động phù hợp với chiến lược chuyển đổi số; Quản lý rủi ro được áp dụng trong các hoạt động hàng ngày; Hoạt động tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định cũng như các tiêu chuẩn sẵn có; Các hoạt động an ninh bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

  4.2. Chỉ số Thiết kế và đổi mới dịch vụ:

  Gồm 06 tiêu chí: Các yêu cầu nghiệp vụ được hiểu và chuyển thành thiết kế kiến trúc và dịch vụ; Tư duy Thiết kế được sử dụng để thấu hiểu nhu cầu và thách thức của các bên liên quan; Phương pháp Agile (phương thức phát triển phần mềm linh hoạt) được áp dụng trong quá trình phát triển và cải tiến sản phẩm; Tối ưu hóa quy trình vận hành; Sáng tạo, đổi mới cải tiến các dịch vụ hiện có và giới thiệu những dịch vụ mới; Xây dựng quy trình làm việc (tiếp cận) hiệu quả cho các đối tác.

  4.3. Chỉ số Triển khai/Chuyển đổi dịch vụ:

  Gồm 04 tiêu chí: Trách nhiệm đối với quản lý thay đổi hoạt động được thông qua; Quản lý phát hành được thông qua nhờ một phương thức tiếp cận chung; Áp dụng các nguyên tắc DevOps; Dòng công việc Cl / CD (Tích hợp liên lục / Phân phối liên tục) được vận hành.

  4.4. Chỉ số Vận hành dịch vụ:

  Gồm 08 tiêu chí: Có sự đảm bảo các dịch vụ hoạt động ở đúng với mức hiệu suất đã thỏa thuận; Doanh nghiệp có đội ngũ kỹ thuật đảm bảo độ tin cậy của dịch vụ; Chuỗi cung ứng hoạt động linh hoạt và có thể phản ứng kịp thời đối với các thay đổi; Đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng theo đúng thời gian; Bộ phận giám sát hoạt động cung cấp góc nhìn về hiệu suất dịch vụ ; Áp dụng Công nghệ Kỹ thuật số để đảm bảo doanh thu; Áp dụng Công nghệ Kỹ thuật số để ngăn ngừa gian lận; Phát triển từ hoạt động kế thừa/sẵn có, tích hợp vào hoạt động tổng thể.

  5. Trụ cột Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp

  Trụ cột Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp gồm 03 chỉ số thành phần và 22 tiêu chí; cụ thể như sau:

  5.1. Chỉ số Giá trị Doanh nghiệp:

  Gồm 06 tiêu chí: Hành vi lãnh đạo phù hợp với chiến lược số của doanh nghiệp và hoàn cnh hiện tại; Nhân viên nhận thức được sự ảnh hưởng của họ đối với doanh nghiệp; Nhân viên được tham gia xây dựng chiến lược số; Một nền văn hóa 'cú ngã an toàn' tồn tại (thất bại nhưng không nh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp); Doanh nghiệp có khả năng để hỗ trợ cộng tác ảo; Doanh nghiệp chấp nhận sự hòa nhập.

  5.2. Chỉ số Quản tài năng:

  Gồm 08 tiêu chí: Đãi ngộ tổng thể khuyến khích việc phân phối/triển khai chiến lược số; Doanh nghiệp hiểu được năng lực của lực lượng lao động của mình; Doanh nghiệp xác định các kỹ năng cần có để thực thi chiến lược số; Doanh nghiệp sở hữu các kỹ năng cầnđể đạt được các mục tiêu của chiến lược số; Doanh nghiệp bồi dưỡng nguồn nhân tài bên ngoài; Phát triển tài năng được coi là hoạt động liên tục nhằm cung cấp các cơ hội bình đẳng; Học tập sử dụng công nghệ kỹ thuật số đang mang lại giá trị kinh doanh; Doanh nghiệp đo lường và tìm cách cải thiện sự tham gia của nhân viên.

  5.3. Chỉ số hỗ trợ nơi làm việc:

  Gồm 08 tiêu chí: Môi trường làm việc hỗ trợ nâng cao năng suất lao động; Môi trường làm việc hỗ trợ cho cho việc đổi mới; Các công cụ/ứng dụng/tiện ích luôn sẵn sàng để hỗ trợ nâng cao hiệu suất; Các công cụ/ứng dụng/tiện ích luôn sẵn sàng để hỗ trợ đổi mới; Các chính sách và quy trình làm việc hỗ trợ nâng cao năng suất; Các chính sách và quy trình làm việc hỗ trợ đổi mới; Tri thức được nắm bắt một cách hiệu quả trong toàn Doanh nghiệp; Tri thức được chia sẻ hiệu quả trong toàn Doanh nghiệp          .

  6. Trụ cột Dữ liệu và tài sản thông tin

  Trụ cột Dữ liệu và tài sản thông tin gm 03 chỉ số thành phần và 17 tiêu chí, cụ thể như sau:

  6.1. Chỉ số Quản trị dữ liệu:

  Gồm 07 tiêu chí: Xác định và sử dụng siêu dữ liệu để tối đa hóa giá trị kinh doanh của tài sản thông tin bằng cách cung cấp một cái nhìn thống nhất toàn diện về bối cảnh kinh doanh, gắn thẻ, mối quan hệ, chất lượng dữ liệu và việc sử dụng nó; Chịu trách nhiệm về tài sản dữ liệu, cung cấp cho người dùng được ủy quyền dữ liệu chất lượng cao; Xác định và sử dụng Quản lý dữ liệu tổng thể để đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng đối với doanh nghiệp luôn sẵn sàng và nhất quán; Bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi, tiết lộ và phá hủy trái phép; Doanh nghiệp đã và đang xác định rõ ràng các chính sách dữ liệu với các quy tắc và quy trình về quyền sở hữu; Thiết lập tầm nhìn dài hạn với các mục tiêu đã đặt ra và các mục tiêu kinh doanh có thể đánh giá được; Xác định vai trò tổ chức của cá nhân để quản dữ liệu.

  6.2. Chỉ số Kỹ thuật dữ liệu:

  Gồm 07 tiêu chí: Dữ liệu được Doanh nghiệp sử dụng được xác định, phân loại và mô hình hóa theo mô hình meta; Doanh nghiệp có khả năng lưu trữ và xóa bất kỳ dữ liệu nào đang sở hữu; Đảm bảo rằng dữ liệu cần thiết luôn có thể truy cập được; Quản lý luồng dữ liệu từ khâu tạo, sử dụng, chia sẻ và xóa; Thu thập dữ liệu mà Doanh nghiệp cần; Tính toàn vẹn của dữ liệu được đảm bảo; Trình bày dữ liệu theo cách phù hợp với mục đích.

  6.3. Chỉ số Hiện thực hóa giá trị dữ liệu:

  Gồm 03 tiêu chí: Các quyết định của Doanh nghiệp đều dựa trên dữ liệu; Trích xuất kiến thức và thông tin chi tiết từ dữ liệu sử dụng các khả năng từ các quy trình, thuật toán và hệ thống; Tạo ra các lợi ích kinh tế có thể đo lường được từ dữ liệu.

  Tìm hiểu thêm

  Tại Sao Chọn Chúng Tôi

  Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

  Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

  Hệ thống iDAS giúp lãnh đạo dễ ràng nhìn nhận được các vấn đề của tổ chức để đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, chính xác nhờ vào các báo cáo thống kê tự động.
  Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

  Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

  Kiểm soát được mục tiêu, kế hoạch và theo dõi giám sát được công việc thực hiện của toàn bộ tổ chức ở mọi lúc mọi nơi.
  Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

  Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

  Các quy trình công việc được tự động hóa và được chuẩn hóa để có thể kiểm soát tốt kết quả và chất lượng công việc của từng cá nhân trong tổ chức.
  Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

  Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

  Hệ thống iDAS giúp cho các công việc như duyệt, phê duyệt tài liệu, công văn, giấy tờ, hồ sơ… được thực hiện và kiểm soát một cách dễ dàng, thuận tiện.
  Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

  Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

  Thời gian triển khai hệ thống iDAS nhanh hơn nhiều so với việc xây dựng tài liệu ở dạng văn bản, giảm thiểu tối đa việc sử dụng bản cứng.
  Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

  Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

  Hệ thống iDAS luôn luôn được nâng cấp, cải tiến để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
  Tự hào cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp
  286+

  Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

  36+

  Tổng công ty và tập đoàn

  2300+

  Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Ý Kiến khách hàng

  Khách hàng nói về Chúng tôi

  Rubi là một Công ty gia công phân fmềm có trụ sở chính tại Nhật bản và tại Việt nam có trụ sở tại Đà nẵng và Hà nội... sau một thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng và ATTT theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi quyết định lựa chọn idas vì là một đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động tư vấn này ... Sau khi triển khai chúng tôi đánh giá sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn và idas đã giúp chúng tôi nhìn nhận ISO một cách có hệ thống... Xin cám ơn idas
  Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển

  Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển - Công ty RUBY Việt nam

  Cám ơn idas đã triển khai đào tạo và tư vấn thành công dự án tư vấn ATTT theo ISO/IEC 27001:2013, các chuyên gia của idas triển khai có trách nhiệm và nhiệt tình ... Chúc idas thành công
  Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA

  Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA Giám đốc - Công ty Thủy điện Sơn La ( EVNHPCSONLA)

  Trong quá trinh ftriển khai chuyển đổi số của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và đánh giá nhiệt tình và thẳng thắn của Công ty idas và kết quả EVNHCMC đã triển khai thành công và đạt được là doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước Qua đây chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm hợp tác của idas và xin chúc idas liên tục và phát triển ....
  Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC

  Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty điện lực TP.HCM

  “ Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO tại doanh nghiệp, Ominext đã tin tưởng và lựa chọn iDAS là đơn vị tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, iDAS đã giúp Ominext xác định được các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Cùng với sự nhiệt huyết, tận tình và chuyên nghiệp của các chuyên gia iDAS, chỉ trong thời gian ngắn Ominext đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá và đưa vào áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại doanh nghiệp. ”
   Bà. Đào Minh Phượng

  Bà. Đào Minh Phượng Phó trưởng ban Chất lượng & ISMS - Công Ty Cổ Phần Ominext

  “ Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO, bên tư vấn iDAS rất chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi, nhất là các chuyên gia của iDAS có năng lực cao, giúp cho chúng tôi cải tiến được hiệu quả nội bộ, xác định được rủi ro để vận hành đúng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013... ”
   Ông. Tô Hải Sơn

  Ông. Tô Hải Sơn Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty NTQ Solution

  Qua tìm hiểu được biết đến Công ty idas qua quá trình làm việc chúng tôi cảm nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo đến các chuyên gia chính vì vậy chúng tôi quyết định đề xuất lựa chọn dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001 .. trong quá trình triển khai tại các địa điểm Hà nội và Hồ Chí Minh, idas rất nhiệt tình và giúp chúng tôi có cách nhìn hệ thống ATTT một cách có hệ thống và triển khai dự án đúng tiến độ ... Chúng tôi trân thành cám ơn idas nhiều
  Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT

  Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT Ban CNTT - Công ty DAIKIN Air Conditioning Việt nam

  “ Là một công ty chuyên cung cấp phần mềm với 100% vốn đầu tư từ Nhật bản sau khi sử dụng dịch vụ iDAS về ANTT(ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia iDAS đã giúp chúng tôi rất nhiều về những kiến thức bảo mật và an toàn thông tin để chúng tôi phòng ngừa được các mối nguy cho sự phát triển của FRAMGIA. Cám ơn iDAS ”
   Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS

  Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS Trưởng Ban An Ninh Thông tin - Công ty TNHH Framgia Việt Nam

  Được biết đến idas thông qua bạn bè và các đối tác chúng tôi đã liên hệ với idas và triển khai tích hợp 02 hệ thống ISO 9001 tích hợp với ISO/IEC 27001... trong quá trình triển khai tôi thấy icác chuyên gia idas có chuyên môn tốt và nhiệt tình giúp cho chúng tôi xây dựng được các quy trình cũng như cách nhìn một cách có hệ thống... Chúng tôi xin trân thành cám ơn idas và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhận được chứng chỉ này
  Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO

  Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO Tổng giám đốc - Công ty WBC Việt nam

  “ Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới. ”
  Ông Hà Huy Luân

  Ông Hà Huy Luân Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft

  Đồng hành cùng idas

  Đối tác của IDAS

  Tin tức & sự kiện

  Bản tin

  Xem thêm