chuyengia

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Trần Dũng

Chuyên gia: Nguyễn Trần Dũng

Đại học chuyên ngành Toán – Tin học Chuyên gia tư vấn trưởng trong lĩnh vực: Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001; ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27019 ..... Số năm kinh nghiệm: 15 năm Chứng chỉ chuyên môn: Chứng chỉ English level C (1992) Chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013; Chứng chỉ Quản trị mạng xí nghiệp (Mastering Enterprise Network) - New Delhi, India (2001); Chứng chỉ Quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu, Hà Nội (2003); Chứng chỉ: lập và quản lý dự án đầu tư CNTT (2015) Chứng chỉ hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Tất Tùng

Chuyên gia: Nguyễn Tất Tùng

Kỹ sư tin học và khoa học máy tính - Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia liên bang Nga mang tên K.E. Shilolkovsky/ Chuyên gia đánh giá ATTT Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 .... Số năm kinh nghiệm: 10 năm
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Bùi Thắng

Chuyên gia: Bùi Thắng

Tiến sỹ : Thông tin vô tuyến điện Trường Thông tin Quân đội, tp. U-lia-nop, LX (cũ); Phó tiến sỹ ngành Thông tin (hệ tập trung) trường Học viện Thông tin, tp. Lenin-grat, LX (cũ)/ Chuyên gia đánh giá ATTT Chứng chỉ hệ thống ATTT ISO/IEC 27001:2013; Hệ thống Quản lý An toàn của Tổ chức HK DD QT (ICAO); Nâng cao về Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) trong HK Advanced Safety Management Systems in Civlil Aviation ICAO Safety Management Systems (SMS); Kỹ năng quản lý dự án và quản lý rủi ro các dự án đầu tư xây dựng; Quản lý nhà nước Cao-Trung cấp; Hệ thống Thông tin Dẫn đường Giám sát/ Quản lý Không lưu CNS/ATM Implementation.
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia: Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000 ... Triển khai hệ thống ISO điện tử phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 ....
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Duy Hiền

Chuyên gia: Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ; ISO 45001.... Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn; đào tạo các hệ thống quản lý Số năm kinh nghiệm: 17 năm
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia: Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Hà Quang Minh

Chuyên gia: Hà Quang Minh

Bằng kỹ sư công nghệ thông tin trường đại học Công nghiệp; chuyên gia tư vấn đào tạo hệ thống ISO điện tử tại khách hàng theo ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 31000 .....
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Vũ Văn Huy

Chuyên gia: Vũ Văn Huy

Tốt nghiệp Kỹ sư tin học ứng dụng- Viện đại học mở Hà Nội, chuyên gia kỹ thuật idas: Xây dựng và thiết kế kiến trúc hệ thống.... chuyên gia kết nối hệ thống ISO điện tử idas với hệ thống khác của khách hàng
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Xuân Chiến

Chuyên gia: Nguyễn Xuân Chiến

Bằng kỹ sư công nghệ thông tin - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông; Chuyên gia phần mềm ISO điện tử: ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 ....
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Hoàng Ngọc Tân

Chuyên gia: Hoàng Ngọc Tân

Thạc sĩ Quản lý và Kinh doanh CNTT - Nghiên cứu Học thuật và Công nghệ/ Chuyên gia đánh giá ATTT Số năm kinh nghiệm: 15 năm Quản trị viên hệ thống Window server Microsoft Quản trị mạng Linux nâng cao Bảo mật thông tin cơ bản cho cán bộ kỹ thuật các Bộ, Ban, Ngành và các địa điểm theo chương trình bảo mật quốc tế Công ty Cổ phần Công nghệ Cecomtech Việt Nam Chuyên gia đánh giá chính ISO 27001: 2013
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Diệp Xuân Song

Chuyên gia: Diệp Xuân Song

Tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin – Đại học Kiến Trúc Hà Nội; Triển khai hệ thống ISO điện tử phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 ..... , nhận thông tin và xử lý thông tin tại khách hàng
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Đặng Quốc Hưng

Chuyên gia: Đặng Quốc Hưng

Bằng cử nhân công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, chuyên gia phần mềm ISO điện tử theo ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001 ....
Yêu cầu chuyên gia