Giai đọan 5: Đánh giá chứng nhận. Được thực hiện bởi Tổ chức chứng nhận độc lập

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giai đọan 5: Đánh giá chứng nhận. Được thực hiện bởi Tổ chức chứng nhận độc lập
Ngày đăng: 23/04/2023 01:47 PM

    Tổ chức chứng nhận có thể triển khai các bước như sau: Tiếp nhận yêu cầu của khác hàng cho cuộc đánh giá -- Triển khai đánh giá thử hệ thống ISMS -- Tư vấn hướng dẫn khắc phục -- Sắp xếp lịch đánh giá chứng nhận và triển khai đánh giá chứng nhận -- Triển khai khắc phục các điểm không phù hợp --- Gửi hồ sơ khắc phục cho Tổ chức chứng nhận --- Tổ chức chứng nhận ban hành chứng chỉ ATTT (ISMS) -- Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng