Giai đọan 4: Đánh giá hoàn thiện hệ thống ISMS

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giai đọan 4: Đánh giá hoàn thiện hệ thống ISMS
Ngày đăng: 23/04/2023 01:38 PM

    Đây là một giai đọan rất quan trọng. Cùng với bên Tư vấn, Đơn vị được đánh giá nội bộ có thể tự nhìn nhận lại Hệ thống quản lý của mình có đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn hay không? Rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp bằng việc xem xét của Lãnh đạo và các hành động khắc phục, phòng ngừa. Đây cũng coi như một cuộc đánh giá tập dượt của Đơn vị trước đánh giá Chứng nhận