Đào tạo chuyển đổi số ( idas - Training)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Dịch vụ đào tạo  ( IDAS Training)
Đào tạo chuyển đổi số ( idas - Training)
Dịch vụ đào tạo ( IDAS Training)
Đào tạo chuyển đổi số ( idas - Training)
Khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số ( idas - Training)

Khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số ( idas - Training)

Khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và sử dụng các công nghệ số, cũng như để thích nghi với các thay đổi và tiên tiến trong kinh doanh và quản lý.
Xem thêm
Khóa đào tạo về lộ trình chuyển đổi số ( idas - Training)

Khóa đào tạo về lộ trình chuyển đổi số ( idas - Training)

Khóa đào tạo về lộ trình chuyển đổi số là một khóa đào tạo nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức tạo ra một lộ trình rõ ràng và hiệu quả để chuyển đổi sang một mô hình kinh doanh số.
Xem thêm
Khóa đào tạo đánh giá viên chuyển đổi số ( idas - Training)

Khóa đào tạo đánh giá viên chuyển đổi số ( idas - Training)

Khóa đào tạo về lộ trình chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp và tổ chức xác định và triển khai một lộ trình chuyển đổi số hiệu quả.
Xem thêm
Đồng hành cùng idas

Đối tác của IDAS