Đào tạo hệ thống ATTT ( idas - Training)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Dịch vụ đào tạo  ( IDAS Training)
Đào tạo hệ thống ATTT ( idas - Training)
Dịch vụ đào tạo ( IDAS Training)
Đào tạo hệ thống ATTT ( idas - Training)
Khóa đào nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001:2013 ( idas - Training)

Khóa đào nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001:2013 ( idas - Training)

Các khóa đào tạo nhận thức về an toàn thông tin cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và kỹ năng liên quan đến an toàn thông tin, bao gồm các nguy cơ bảo mật thông tin, phương pháp phòng ngừa và phát hiện các cuộc tấn công mạng, cũng như các phương pháp bảo vệ thông tin cá nhân và quản lý tài khoản
Xem thêm
Khóa đào tạo ATTT cho người dùng cuối nhằm đảm bảo quá trình sản xuất và kinh doanh ( idas - Training)

Khóa đào tạo ATTT cho người dùng cuối nhằm đảm bảo quá trình sản xuất và kinh doanh ( idas - Training)

Giới thiệu đến các học viên nắm bắt được các yêu cầu của luật định liên quan đến chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị và trong quá trình sản xuất và định hướng hoặc chiến lược phù hợp để tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin cũng như phòng tránh các rủi ro do việc mất an toàn, an ninh thông tin gây ra. 
Xem thêm
Khóa đào tạo ATTT phòng tránh các rủi ro do việc mất ATTT gây ra ( idas - Training)

Khóa đào tạo ATTT phòng tránh các rủi ro do việc mất ATTT gây ra ( idas - Training)

Giới thiệu đến các học viên những nhận thức về an toàn thông tin, hacker, định hướng hoặc chiến lược phù hợp để tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin cũng như phòng tránh các rủi ro do việc mất an toàn, an ninh thông tin gây ra. 
Xem thêm
Khóa đào tạo ATTT phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013  ( hoặc tiêu chuẩn mới ISO/IEC 27001:2022 ban hành mới tháng 10/2022) và phương pháp áp dụng ( idas - Training)

Khóa đào tạo ATTT phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 ( hoặc tiêu chuẩn mới ISO/IEC 27001:2022 ban hành mới tháng 10/2022) và phương pháp áp dụng ( idas - Training)

Giới thiệu đến các học viên những nhận thức về an toàn thông tin phù hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013
Xem thêm
Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013  ( idas - Training)

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 ( idas - Training)

Khóa đào tạo về đánh giá viên an toàn thông tin cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để đánh giá các hệ thống, ứng dụng, mạng và các hoạt động liên quan đến an toàn thông tin.
Xem thêm
Đồng hành cùng idas

Đối tác của IDAS