Giải pháp tích hợp ISO 14001 và ISO/IEC 27001 lên hệ thống ISO điện tử (iDAS-ISO)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giải pháp tích hợp ISO 14001 và ISO/IEC 27001 lên hệ thống ISO điện tử (iDAS-ISO)

Giải pháp tích hợp hệ thống quản lý môi trưởng (EMS) ISO 14001 và An toàn thông tin (ISMS)ISO/IEC 27001 lên hệ thống ISO điện tử ( IDAS-ISO điện tử) là một giải pháp công nghệ bao gồm việc triển khai tư vấn tích hợp tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO/IEC 27001 sau đó UP lên hệ thống ISO điện tử với các phân hệ như: Phân hệ kiểm soát mục tiêu; Phân hệ kiểm soát tài liệu văn bản hóa; Phân hệ đánh giá nội bộ; Phân hệ họp xem xét của lãnh đạo; Phân hệ kiểm soát sự không phù hợp; Phân hệ quản lý rủi ro; Phân hệ quản lý tài sản; Phân hệ kiểm soát An toàn thông tin; Phân hệ quản lý hoạt động môi trường; Phân hệ quản lý nhân sự .... và còn nhiều tính năng khác và đảm bảo 100% hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên nền công nghệ chuyển đổi số ISO điện tử

Vậy khách hàng được lợi ích gì khi triển khai tích hợp các tiêu chuẩn này trên hệ thống ISO điện tử iDAS?

Hiệu quả khi đưa hệ thống ISO điện tử tích hợp 02 tiêu chuẩn vào áp dụng  trong hoạt động quản lý an toàn, bảo mật thông tin và môi trường có thể đạt được bao gồm:

- Cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin, dữ liệu đảm bảo thường xuyên, kịp thời và chính xác; tăng tính hấp dẫn và kịp thời thông tin cho công chúng về các hoạt động của đơn vị, cơ quan áp dụng;

- Kịp thời tiếp nhận và phản hồi, chính sách, tháo gỡ và gải đáp vướng mắc cho người dân liên quan tới các lĩnh vực quản lý;

- Toàn bộ quy trình quản lý và xử lý công việc được thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quản của công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên về hoạt động quản lý vận hành của Nhà máy

- Quy trình và luân chuyển, xử lý văn bản được thực hiện chủ yếu trên mạng máy tính làm giảm thời gian xử lý;

- Nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc;

- Kiểm soát công việc cần thực hiện, hỗ trợ và phối hợp các công tác, với các bộ phận khác được nhanh chóng và chính xác.

- Đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO hiện có của khách hàng bao gồm: ISO 14001 và ISO/IEC 27001

- Thống kê dữ liệu một cách rõ ràng và đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Và còn rất nhiệu lợi ích khác

Lý do lựa chọn giải pháp tích hợp các tiêu chuẩn ISO lên hệ thống ISO điện tử iDAS

- Đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn ISO mà khách hàng lựa chọn và đảm bảo được cấp giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận

- Giảm thiểu nhân sự cho hoạt động cập nhật dữ liệu theo cách thông thường để đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn

- Chi phí giảm thiều, đầu tư ít và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi thế so với các đơn vị không áp dụng

-  Giao diện hệ thống ISO điện tử thâm thiện phù hợp với người dùng

- Kiểm soát quá trình bằng công nghệ và trao đổi thông tin bằng số liệu cụ thể

- Quản lý được công việc mọi lúc mọi nơi

- Và còn rất nhiều lợi ích khác ....

Mọi thông tin khách hàng lựa chọn dịch vụ trên, hãy liên hệ lại với chúng tôi theo địa chỉ email: kinhdoanh1@idasonline.com -- Điện thoại: (84-4) 966668896 .

Xin trân trọng cảm ơn!