Giải Pháp Tích Hợp Các Tiêu Chuẩn Trên Bản Mềm ( idas-Sof)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giải Pháp Tích Hợp Các Tiêu Chuẩn Trên Bản Mềm (iDAS-ISO)
Giải Pháp Tích Hợp Các Tiêu Chuẩn Trên Bản Mềm (iDAS-ISO)
Giải Pháp Tích Hợp Các Tiêu Chuẩn Trên Bản Mềm (iDAS-ISO)
Tìm hiểu thêm

Quy trình tích hợp Hệ thống

01 ( iDAS-Customer)

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng ( iDAS-Customer): Chuyên gia iDAS tiếp nhận yêu cầu của khách hàng bao gồm các thông tin cần thiết như: Tên đơn vị; địa chỉ; các yêu cầu của khách hàng như: tích hợp tiêu chuẩn nảo và các điểm yếu của doanh nghiệp và từ đó iDAS tiến hành tư vấn các gói dịch vụ cho phù hợp như sử dụng các Modules nào cho phù hợp với hoạt động của đơn vị nhằm đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp

02Báo giá và ký kết hợp đồng ( iDAS-Contract)

Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng và yêu cầu tư vấn, iDAS tiến lành lập hồ sơ báo giá ( Hồ sơ báo giá bao gồm: Thư chào giá; năng lực triển khai; kinh nghiệm chuyên gia; kế hoạch triển khai; mẫu hợp đồng triển khai) nhằm đảm bảo rõ ràng thông tin

03Tiến hành đào tạo tích hợp ( iDAS-Training)

Đào tạo tích hợp tiêu chuẩn ISO trên bản điện tử là một phương pháp hiệu quả để cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến tiêu chuẩn ISO thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin và các tài liệu điện tử. Đây là một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian để tiếp cận với kiến thức về tiêu chuẩn và quy trình ISO.

04Tư vấn tích hợp hệ thống tiêu chuẩn ( iDAS-integrate)

iDAS triển khai các công việc như sau: Tiến hành tư vấn tích hợp các tiêu chuẩn ISO theo yêu cầu của khách hàng lên hệ thống ISO điện tử - iDAS bao gồm các nhiệm vụ như: Thu thập các tài liệu hiện có; xem xét tài liệu; hướng dẫn các bước triển khai luồng công việc; thiết kế quy trình tích hợp mẫu .....)

05Tiến hành khảo sát thực trạng (iDAS - Servey)

iDAS tiến hành khảo sát thực trạng tại khách hàng việc khảo sát này bao gồm các thông tin như sau: Cơ cấu quản lý; các quy trình hiện có; các yêu cầu tích hợp theo tiêu chuẩn ISO; các yêu cầu trên hệ thống ISO điện tử; phân tích lợi ích triển khai ..... sau đó iDAS sẽ gửi lại bản báo cáo triển khai hệ thống tích hợp ISO lên hệ thống ISO điện tử
Tìm hiểu thêm

Giải pháp tích hợp hệ thống

01Giải pháp tích hợp ISO 9001 và ISO/IEC 27001 trên hệ thống ISO điện tử (iDAS-ISO)

Giải pháp tích hợp ISO 9001 và ISO/IEC 27001 trên hệ thống ISO điện tử: Là giải pháp tích hợp tiêu chuẩn chất lượng (QMS) và hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISMS) phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO/IEC 27001 trên hệ thống chuyển đổi số ISO điện tử iDAS

02Giải pháp tích hợp ISO 14001 và ISO/IEC 27001 lên hệ thống ISO điện tử (iDAS-ISO)

Giải pháp tích hợp hệ thống quản lý môi trưởng (EMS) ISO 14001 và An toàn thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001 lên hệ thống ISO điện tử ( iDAS-ISO điện tử)

03Giải pháp tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 14001 & ISO/IEC 27001 & ISO điện tử IDAS

Giải pháp tích hợp tiêu chuẩn chất lượng (QMS); Môi trường (EMS); An toàn thông tin (ISMS) phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 và ISO/IEC 27001 với hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của khách hàng và đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn

Đội ngũ nhân sự

Danh sách chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Trần Dũng

Chuyên gia: Nguyễn Trần Dũng

Đại học chuyên ngành Toán – Tin học Chuyên gia tư vấn trưởng trong lĩnh vực: Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001; ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27019 ..... Số năm kinh nghiệm: 15 năm Chứng chỉ chuyên môn: Chứng chỉ English level C (1992) Chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013; Chứng chỉ Quản trị mạng xí nghiệp (Mastering Enterprise Network) - New Delhi, India (2001); Chứng chỉ Quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu, Hà Nội (2003); Chứng chỉ: lập và quản lý dự án đầu tư CNTT (2015) Chứng chỉ hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001
1. Nhiệm vụ của chủ nhiệm dự án: - Nắm rõ các yêu cầu về việc triển khai xây dựng hệ thống ATTT của gói thầu và các nghị định, quy định của nhà nước. - Triển khai khảo sát hệ thống ATTT và thiết kế hệ thống ATTT - Có kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, nhiệm vụ chi tiết cho từng nhóm. Chủ nhiệm dự án luôn luôn thúc đẩy, theo dõi và giám sát tiến độ và chất lượng công việc. - Quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro như quy định hệ thống ATTT - Bao quát và chuẩn bị các bước theo quy trình tư vấn. - Khẳng định vai trò chủ nhiệm trong việc tiếp xúc chủ đầu tư. - Chịu trách nhiệm về các giấy tờ văn bản liên quan đến công việc. - Chỉ định nhân viên thực hiện tư vấn hệ thống ATTT.
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Tất Tùng

Chuyên gia: Nguyễn Tất Tùng

Kỹ sư tin học và khoa học máy tính - Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia liên bang Nga mang tên K.E. Shilolkovsky/ Chuyên gia đánh giá ATTT Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 .... Số năm kinh nghiệm: 10 năm
- Thực hiện tư vấn, đạo tạo xây hệ thống quản lý như Chất lượng ISO 9001; Môi trường ISO 14001; Dịch vụ CNTT ISO 20.000; An ninh thông tin ISMS theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001:2013 - Hướng dẫn đào tạo, cập nhật các thông tin lên các phân hệ quản lý hệ thống ISO/IEC27001:2013 (phần mềm iDAS) - Đánh giá các lỗ hổng trên web, mạng LAN, firewall ... Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống ""ISO điện tử"" cho các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý An ninh thông tin ISMS theo ISO/IEC 27001:2013 Chỉ đạo; đào tạo và triển khai hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO - iDAS như: ISO 9001; ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ..... Chứng chỉ hệ thống ATTT ISO/IEC 27001:2013; Chứng chỉ “Chuyên gia kiến trúc bảo mật thông tin – CISA”; Chứng chỉ “Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin – CISSP”; Chứng chỉ “Chuyên gia kiến trúc bảo mật hệ thống thông tin – CISSP- ISSAP”.
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Bùi Thắng

Chuyên gia: Bùi Thắng

Tiến sỹ : Thông tin vô tuyến điện Trường Thông tin Quân đội, tp. U-lia-nop, LX (cũ); Phó tiến sỹ ngành Thông tin (hệ tập trung) trường Học viện Thông tin, tp. Lenin-grat, LX (cũ)/ Chuyên gia đánh giá ATTT Chứng chỉ hệ thống ATTT ISO/IEC 27001:2013; Hệ thống Quản lý An toàn của Tổ chức HK DD QT (ICAO); Nâng cao về Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) trong HK Advanced Safety Management Systems in Civlil Aviation ICAO Safety Management Systems (SMS); Kỹ năng quản lý dự án và quản lý rủi ro các dự án đầu tư xây dựng; Quản lý nhà nước Cao-Trung cấp; Hệ thống Thông tin Dẫn đường Giám sát/ Quản lý Không lưu CNS/ATM Implementation.
- Nắm rõ yêu cầu công việc, các hạng mục công việc tư vấn - Triển khai khảo sát hệ thống ATTT và thiết kế hệ thống ATTT cùng với chủ nhiệm dự án và gửi kết quả báo cáo hệ thống lên Chủ đầu tư - Xây dựng và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hệ thống ATTT theo các hạng mục gửi chủ đầu tư - Triển khai đào tạo nhận thức và đào tạo đánh giá viên nội bộ - Triển khai đánh giá nội bộ theo các hạng mục công việc - Sau khi thẩm tra và phê duyệt tài liệu hệ thống ATTT thì chuyên gia tư vấn có trách nhiệm hướng dẫn ban hành và hướng dẫn thực hiện - Khai triển thiết kế các quy trình quy phạm dưới sự điều hành của chủ nhiệm dự án - Hướng dẫn khắc phục các vấn đề còn thiếu sót - Chuẩn bị tất cả hồ sơ và tài liệu liên quan để bàn giao cho Chủ Đầu Tư. - Tiến hành lưu trữ hồ sơ tư vấn hệ thống
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia: Venugopal Balakrishnan

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia đánh giá rủi ro ISO 31000 ... Triển khai hệ thống ISO điện tử phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 ....
Chuyên gia trong lĩnh vực: Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 .... chuyên gia bảo mật thông tin Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống chuyển đổi số ( idas - Digital); chuyên gia tư vấn cấp độ An toan fthông tin Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống ISO điện tử; chuyên gia An toàn thông tin Số năm kinh nghiệm: 30 năm Chỉ đạo điều hành tư vấn các hệ thống quản lý như: ISO 9001; ISO 14001; ISO 20.000; ISO 50.000; ISO/IEC 27001 .... và triển khai đào tạo Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống iDAS và là chuyên gia bảo mật của iDAS để đảm bảo hệ thống iDAS liên tục được vận hành tốt Chuyên gia đào tạo bảo mật thông tin; chuyên gia đào tạo rủi ro theo chuẩn ISO 31000 Chỉ đạo; đào tạo và triển khai hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO - iDAS như: ISO 9001; ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ...... theo sự phân công của iDAS Điều hành chất lượng các dự án tư vấn mà iDAS thực hiện Đưa ra các yêu cầu nâng cấp hệ thống iDAS nhằm hệ thống iDAS liên tục được cải tiến
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Duy Hiền

Chuyên gia: Nguyễn Duy Hiền

Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; TS 16949; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 50.000 ; ISO 45001.... Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn; đào tạo các hệ thống quản lý Số năm kinh nghiệm: 17 năm
Chỉ đạo điều hành tư vấn các hệ thống quản lý như: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22.000; ISO 50.000; ISO/IEC 27001 .... và triển khai đào tạo Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống ""ISO điện tử"" cho các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý An ninh thông tin ISMS theo ISO/IEC 27001:2013 Chỉ đạo; đào tạo và triển khai hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO - iDAS như: ISO 9001; ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ...... Giải đáp các vẫn đề vướng mắc về các tiêu chuẩn mới Điều hành chất lượng các dự án tư vấn mà iDAS thực hiện Đưa ra các yêu cầu nâng cấp hệ thống iDAS nhằm hệ thống iDAS liên tục được cải tiến Đưa ra các công cụ cải tiến chất lượng hệ thống ISO điện tử; cùng khách hàng đưa ra yêu cầu nâng cấp hệ thống iDAS liên tục để hệ thống đem lại lợi ích cao nhất đối với doanh nghiệp và hệ thống Hành chính nhà nước
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia: Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ... và chuyên gia iDAS trong lĩnh vực "" Chính phủ điện tử""
Chuyên gia trong lĩnh vực: Chuyên gia trong lĩnh vực: Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 .... chuyên gia trong lĩnh vực CNTT Số năm kinh nghiệm: 18 năm Chỉ đạo điều hành tư vấn các hệ thống quản lý như: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22.000; ISO 50.000; ISO/IEC 27001 .... và triển khai đào tạo Chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và triển khai xây dựng hệ thống iDAS và hệ thống CORE iDAS Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống ""ISO điện tử"" cho các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý An ninh thông tin ISMS theo ISO/IEC 27001:2013 Chỉ đạo; đào tạo và triển khai hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO - iDAS như: ISO 9001; ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ...... Giải đáp các vẫn đề vướng mắc về các tiêu chuẩn mới Điều hành chất lượng các dự án tư vấn mà iDAS thực hiện Đưa ra các yêu cầu nâng cấp hệ thống iDAS nhằm hệ thống iDAS liên tục được cải tiến
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Hà Quang Minh

Chuyên gia: Hà Quang Minh

Bằng kỹ sư công nghệ thông tin trường đại học Công nghiệp; chuyên gia tư vấn đào tạo hệ thống ISO điện tử tại khách hàng theo ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 31000 .....
Triển khai phát triển hệ thống ISO điện tử idas và phát triển các tính năng theo yêu cầu của khách hàng Triển khai đào tạo, hướng dẫn hệ thống ISO điện tử theo ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 31000 ..... đào tạo người dùng thực hiện theo hệ thống ISO điện tử; giải quyết các tồn tại liên quan đến kỹ thuật tại khách hàng nhằm đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn ISO cũng như phù hợp với thực tế của doanh nghiệp
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Vũ Văn Huy

Chuyên gia: Vũ Văn Huy

Tốt nghiệp Kỹ sư tin học ứng dụng- Viện đại học mở Hà Nội, chuyên gia kỹ thuật idas: Xây dựng và thiết kế kiến trúc hệ thống.... chuyên gia kết nối hệ thống ISO điện tử idas với hệ thống khác của khách hàng
Triển khai tư vấn, đào tạo, hướng dẫn các phân hệ ISO điện tử ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 20.000 ... tại khách hàng; khảo sát kỹ thuật và đưa ra phương án đấu nối hệ thống ISO điện tử với các phần mềm khác Chuyên gia hệ thống chuyển đổi số .... triển khai xây dựng nền tảng chuyển đổi số của idas cũng như của khách hàng nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Xuân Chiến

Chuyên gia: Nguyễn Xuân Chiến

Bằng kỹ sư công nghệ thông tin - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông; Chuyên gia phần mềm ISO điện tử: ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 ....
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; hệ thống ATTT; hệ thống quản lý môi trường .... theo ISO 9001; ISO/IEC 27001; ISO 14001 .... Quan rlý dự án ISO điện tử: Đào tạo hệ thống ISO điện tử; thu thập thông tin khách hàng, phân tích các yêu cầu chỉnh sửa hệ thống ISO điện tử phù hợp yêu cầu của khách hàng; xử lý lỗi phần mềm ..... Chuyên gia chuyển đổi số: Tư vấn và triển khai hệ thống chuyển đổi số tại khách hàng .....
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Hoàng Ngọc Tân

Chuyên gia: Hoàng Ngọc Tân

Thạc sĩ Quản lý và Kinh doanh CNTT - Nghiên cứu Học thuật và Công nghệ/ Chuyên gia đánh giá ATTT Số năm kinh nghiệm: 15 năm Quản trị viên hệ thống Window server Microsoft Quản trị mạng Linux nâng cao Bảo mật thông tin cơ bản cho cán bộ kỹ thuật các Bộ, Ban, Ngành và các địa điểm theo chương trình bảo mật quốc tế Công ty Cổ phần Công nghệ Cecomtech Việt Nam Chuyên gia đánh giá chính ISO 27001: 2013
- Nắm rõ các yêu cầu về việc triển khai xây dựng hệ thống ATTT của gói thầu và các nghị định, quy định của nhà nước. - Triển khai khảo sát hệ thống ATTT và thiết kế hệ thống ATTT - Có kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, nhiệm vụ chi tiết cho từng nhóm. Chủ nhiệm dự án luôn luôn thúc đẩy, theo dõi và giám sát tiến độ và chất lượng công việc. - Quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro như quy định hệ thống ATTT - Bao quát và chuẩn bị các bước theo quy trình tư vấn. - Khẳng định vai trò chủ nhiệm trong việc tiếp xúc chủ đầu tư. - Chịu trách nhiệm về các giấy tờ văn bản liên quan đến công việc. - Chỉ định nhân viên thực hiện tư vấn hệ thống ATTT.
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Diệp Xuân Song

Chuyên gia: Diệp Xuân Song

Tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin – Đại học Kiến Trúc Hà Nội; Triển khai hệ thống ISO điện tử phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 ..... , nhận thông tin và xử lý thông tin tại khách hàng
Triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 .... tại khách hàng; tư vấn hướng dẫn khách hàng tuân thủ theo các quy trình quy định của hệ thống ISO; đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ISO điện tử Triển khai tư vấn hướng dẫn cập nhật dữ liệu lên hệ thống ISO điện tử và hệ thống chuyển đổi số nhằm đảm bảo yêu cầu Phối hợp với khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật phần mềm .....
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Đặng Quốc Hưng

Chuyên gia: Đặng Quốc Hưng

Bằng cử nhân công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, chuyên gia phần mềm ISO điện tử theo ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001 ....
Phát triển dự án ISO điện tử; phân tích các yêu cầu của khách hàng, triển khai hướng dẫn và tư vấn các nghiệp vụ ISO nhằm đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 tại khách hàng; triển khai sửa chữa các lỗi phát sinh khi khách hàng yêu cầu Đào tạo hướng dẫn hệ thống ISO điện tử nhằm đảm bảo áp dụng tại khách hàng một cách chuẩn xác và đáp ứng được các yêu cầu ....
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Phương Dung

Chuyên gia: Nguyễn Phương Dung

Chuyên gia tư vấn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001 ... Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn các hệ thống quản lý như ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001.... Số năm kinh nghiệm: 10 năm
Thực hiện tư vấn, đạo tạo xây hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý an ninh thông tin phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001:2013 ......... - Hướng dẫn đào tạo, cập nhật các thông tin lên các phân hệ quản lý hệ thống ISO/IEC27001:2013 (phần mềm iDAS) - Đánh giá các lỗ hổng trên web, mạng LAN, firewall .... Triển khai tư vấn các hệ thống quản lý trên hệ thống iDAS như việc thực hiện các Modules; các tiêu chuẩn như Chất lượng ISO 9001; Môi trường ISO 14001; An toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000; HACCP; An ninh thông tin ISO/IEC 27001 .... Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống ""ISO điện tử"" cho các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý An ninh thông tin ISMS theo ISO/IEC 27001:2013 Trả lời các vướng mắc khi khách hàng thắc mắc về các tiêu chuẩn và các vấn đề gặp phải trên hệ thống iDAS
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên gia: Nguyễn Minh Tuấn

Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, triển khai phát triển hệ thống ISO điện tử ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 ....., triển khai hệ thống chuyển đổi số ( idas- Digital) tại khách hàng
Đào tạo, hướng dẫn triển khai hệ thống ISO điện tử tại khách hàng theo ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001 ..... lấy thông tin của khách hàng và phân tích điều chỉnh cho phù hợp Triển khai tư vấn, hướng dẫn, đào tạo hệ thống chuyển đổi số tại khách hàng và hướng dẫn sử dụng hệ thống chuyển đổi số ( idas-Digital) nhằm đảm bảo việc quản lý và vận hành phù hợp với từng khách hàng Quản lý dự án nhằm đảm bảo tiến độ sản phẩm .....
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Văn Thành

Chuyên gia: Nguyễn Văn Thành

Chuyên gia tư vấn ISO 9001; ISO 27001:2013 Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn hệ thống quản lý ISO Số năm kinh nghiệm: 8 năm
Triển khai tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý như Chất lượng ISO 9001; Môi trường ISO 14001; ANTT ISMS ISO/IEC 27001:2013 .... Tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn Hướng dẫn, đào tạo khách hàng trên hệ thống iDAS; tiếp nhận yêu cầu khách hàng và đề xuất nâng cấp sản phẩm Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống ""ISO điện tử"" cho các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý An ninh thông tin ISMS theo ISO/IEC 27001:2013 Tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO - iDAS như: ISO 9001; ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ......
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Nguyễn Thị Hương Giang

Chuyên gia: Nguyễn Thị Hương Giang

Chuyên gia tư vấn các hệ thống quản lý như ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001... Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn các hệ thống quản lý Số năm kinh nghiệm: 10 năm
- Thực hiện tư vấn, đạo tạo xây hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001; Môi trường ISO 14001; an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001:2013 ..... và các tiêu chuẩn khác - Hướng dẫn đào tạo, cập nhật các thông tin lên các phân hệ quản lý hệ thống ISO/IEC27001:2013 (phần mềm iDAS) - Đánh giá các lỗ hổng trên web, mạng LAN, firewall .... Triển khai tư vấn các hệ thống quản lý trên hệ thống iDAS như việc thực hiện các Modules; các tiêu chuẩn như Chất lượng ISO 9001; Môi trường ISO 14001; An toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000; HACCP; An ninh thông tin ISO/IEC 27001 .... Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống ""ISO điện tử"" cho các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý An ninh thông tin ISMS theo ISO/IEC 27001:2013 Trả lời các vướng mắc khi khách hàng thắc mắc về các tiêu chuẩn và các vấn đề gặp phải trên hệ thống iDAS
Yêu cầu chuyên gia
Chuyên gia: Phạm Chí Cường

Chuyên gia: Phạm Chí Cường

Chuyên gia công nghệ thông tin Chuyên gia tư vấn hệ thống ISO 9001; ISO/IEC 27001; ISO 20.000 ... Chuyên gia trong lĩnh vực: Tư vấn các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 27001; ISO 20.000.... Số năm kinh nghiệm: 8 năm
Tư vấn các hệ thống quản lý như ISO 9001; Môi trường ISO 14001; ANTT ISO/IEC 27001; Dịch vụ CNTT ISO 20.000 Tư vấn, đào tạo các hệ thống ISO này trên Hệ thống nâng cao năng suất và tích hợp các tiêu chuẩn ISO - iDAS Chuyên gia tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống ""ISO điện tử"" cho các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý An ninh thông tin ISMS theo ISO/IEC 27001:2013 Tư vấn; đào tạo và triển khai hệ thống nâng cao năng suất chất lượng và tích hợp các tiêu chuẩn ISO - iDAS như: ISO 9001; ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001; ISO 20.000; ISO/IEC 27001 ...... Hướng dẫn triển khai các Modules của iDAS tại khách hàng Trả lời các vướng mắc phát sinh khi khách hàng gặp phải
Yêu cầu chuyên gia
Xem tất cả chuyên gia
Tìm hiểu thêm

Lợi ích của Giải Pháp

Lợi ích và hiệu quả 1

Lợi ích và hiệu quả 1

Cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin, dữ liệu đảm bảo thường xuyên, kịp thời và chính xác; tăng tính hấp dẫn và kịp thời thông tin cho người dùng về các hoạt động của đơn vị, cơ quan áp dụng phù hợp theo các tiêu chuẩn Quốc tế
Lợi ích và hiệu quả 2

Lợi ích và hiệu quả 2

Kịp thời tiếp nhận và phản hồi, chính sách, tháo gỡ và giải đáp vướng mắc cho các đơn vị ban ngành liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả công việc
Lợi ích và hiệu quả 3

Lợi ích và hiệu quả 3

Toàn bộ quy trình quản lý và xử lý công việc được thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quản của công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên về hoạt động quản lý vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu;
Lợi ích và hiệu quả 4

Lợi ích và hiệu quả 4

Quy trình và luân chuyển, xử lý văn bản được thực hiện chủ yếu trên mạng máy tính làm giảm thời gian xử lý; công việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả công việc tăng cao
Lợi ích và hiệu quả 5

Lợi ích và hiệu quả 5

Nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc theo chu trình PDCA và quản trị rủi ro
Lợi ích và hiệu quả 6

Lợi ích và hiệu quả 6

Kiểm soát công việc cần thực hiện, hỗ trợ và phối hợp các công tác, với các bộ phận khác được nhanh chóng và chính xác
Lợi ích và hiệu quả 7

Lợi ích và hiệu quả 7

Hiệu quả về kinh tế - xã hội : Tin học hóa công tác quản lý sẽ làm cho quy trình quản lý có hệ thống, chuyên nghiệp hơn, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin của thời đại;
Lợi ích và hiệu quả 8

Lợi ích và hiệu quả 8

Hiệu quả đối với công tác an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu: Thay đổi cách làm việc từ thủ công sang sử dụng hệ thống thông tin, tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản lý dữ liệu
Tìm hiểu thêm

Tại Sao Chọn Chúng Tôi

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Hệ thống iDAS giúp lãnh đạo dễ ràng nhìn nhận được các vấn đề của tổ chức để đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, chính xác nhờ vào các báo cáo thống kê tự động.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Kiểm soát được mục tiêu, kế hoạch và theo dõi giám sát được công việc thực hiện của toàn bộ tổ chức ở mọi lúc mọi nơi.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Các quy trình công việc được tự động hóa và được chuẩn hóa để có thể kiểm soát tốt kết quả và chất lượng công việc của từng cá nhân trong tổ chức.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Hệ thống iDAS giúp cho các công việc như duyệt, phê duyệt tài liệu, công văn, giấy tờ, hồ sơ… được thực hiện và kiểm soát một cách dễ dàng, thuận tiện.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Thời gian triển khai hệ thống iDAS nhanh hơn nhiều so với việc xây dựng tài liệu ở dạng văn bản, giảm thiểu tối đa việc sử dụng bản cứng.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Hệ thống iDAS luôn luôn được nâng cấp, cải tiến để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Tự hào cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp
286+

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

36+

Tổng công ty và tập đoàn

2300+

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ý Kiến khách hàng

Khách hàng nói về Chúng tôi

Rubi là một Công ty gia công phân fmềm có trụ sở chính tại Nhật bản và tại Việt nam có trụ sở tại Đà nẵng và Hà nội... sau một thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng và ATTT theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi quyết định lựa chọn idas vì là một đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động tư vấn này ... Sau khi triển khai chúng tôi đánh giá sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn và idas đã giúp chúng tôi nhìn nhận ISO một cách có hệ thống... Xin cám ơn idas
Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển

Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển - Công ty RUBY Việt nam

Cám ơn idas đã triển khai đào tạo và tư vấn thành công dự án tư vấn ATTT theo ISO/IEC 27001:2013, các chuyên gia của idas triển khai có trách nhiệm và nhiệt tình ... Chúc idas thành công
Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA

Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA Giám đốc - Công ty Thủy điện Sơn La ( EVNHPCSONLA)

Trong quá trinh ftriển khai chuyển đổi số của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và đánh giá nhiệt tình và thẳng thắn của Công ty idas và kết quả EVNHCMC đã triển khai thành công và đạt được là doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước Qua đây chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm hợp tác của idas và xin chúc idas liên tục và phát triển ....
Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC

Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty điện lực TP.HCM

“ Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO tại doanh nghiệp, Ominext đã tin tưởng và lựa chọn iDAS là đơn vị tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, iDAS đã giúp Ominext xác định được các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Cùng với sự nhiệt huyết, tận tình và chuyên nghiệp của các chuyên gia iDAS, chỉ trong thời gian ngắn Ominext đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá và đưa vào áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại doanh nghiệp. ”
 Bà. Đào Minh Phượng

Bà. Đào Minh Phượng Phó trưởng ban Chất lượng & ISMS - Công Ty Cổ Phần Ominext

“ Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO, bên tư vấn iDAS rất chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi, nhất là các chuyên gia của iDAS có năng lực cao, giúp cho chúng tôi cải tiến được hiệu quả nội bộ, xác định được rủi ro để vận hành đúng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013... ”
 Ông. Tô Hải Sơn

Ông. Tô Hải Sơn Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty NTQ Solution

Qua tìm hiểu được biết đến Công ty idas qua quá trình làm việc chúng tôi cảm nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo đến các chuyên gia chính vì vậy chúng tôi quyết định đề xuất lựa chọn dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001 .. trong quá trình triển khai tại các địa điểm Hà nội và Hồ Chí Minh, idas rất nhiệt tình và giúp chúng tôi có cách nhìn hệ thống ATTT một cách có hệ thống và triển khai dự án đúng tiến độ ... Chúng tôi trân thành cám ơn idas nhiều
Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT

Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT Ban CNTT - Công ty DAIKIN Air Conditioning Việt nam

“ Là một công ty chuyên cung cấp phần mềm với 100% vốn đầu tư từ Nhật bản sau khi sử dụng dịch vụ iDAS về ANTT(ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia iDAS đã giúp chúng tôi rất nhiều về những kiến thức bảo mật và an toàn thông tin để chúng tôi phòng ngừa được các mối nguy cho sự phát triển của FRAMGIA. Cám ơn iDAS ”
 Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS

Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS Trưởng Ban An Ninh Thông tin - Công ty TNHH Framgia Việt Nam

Được biết đến idas thông qua bạn bè và các đối tác chúng tôi đã liên hệ với idas và triển khai tích hợp 02 hệ thống ISO 9001 tích hợp với ISO/IEC 27001... trong quá trình triển khai tôi thấy icác chuyên gia idas có chuyên môn tốt và nhiệt tình giúp cho chúng tôi xây dựng được các quy trình cũng như cách nhìn một cách có hệ thống... Chúng tôi xin trân thành cám ơn idas và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhận được chứng chỉ này
Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO

Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO Tổng giám đốc - Công ty WBC Việt nam

“ Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới. ”
Ông Hà Huy Luân

Ông Hà Huy Luân Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft

Đồng hành cùng idas

Đối tác của IDAS