idas triển khai khảo sát gói thầu tư vấn xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT cấp độ 4 cho Công ty Thủy điện Đại Ninh phù hợp với TCVN 11930:2017 và Nghị định 85/2016/NĐ-CP và thông tư số 12/2022/TT-BTTTT

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
idas triển khai khảo sát gói thầu tư vấn xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT cấp độ 4 cho Công ty Thủy điện Đại Ninh phù hợp với TCVN 11930:2017 và Nghị định 85/2016/NĐ-CP và thông tư số 12/2022/TT-BTTTT
Ngày đăng: 25/09/2023 12:00 AM

  Công trình Thủy điện Đại Ninh thuộc hệ thống bậc thang thủy điện của sông Đồng Nai; Nhà máy cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 260 km về phía Đông Bắc và cách thành phố Đà Lạt khoảng 45 km về phía Tây Nam. Công trình thủy điện Đại Ninh được khởi công xây dựng vào ngày 10/05/2003; có nhiệm vụ phát điện cung cấp cho hệ thống điện Quốc Gia, và chuyển nước từ lưu vực sông Đồng Nai sang lưu vực sông Lũy để tưới và cấp nước cho tỉnh Bình Thuận.

  Thủy điện Đại Ninh là dự án thủy điện có cột nước cao, với cột nước thiết kế là 627m (cột nước lớn nhất là 670m; cột nước nhỏ nhất là 603m). Hồ chứa thủy điện Đại Ninh được hình thành bởi: 2 đập chính Đa Nhim và Đa Queyon, 4 đập phụ, một đập tràn vận hành, một đập tràn sự cố và một kênh nối thông giữa hai hồ chứa Đa Nhim và hồ chứa Đa Queyon; tổng dung tích hồ chứa thủy điện Đại Ninh là 319,77 triệu m3. Nước từ hồ chứa sẽ được dẫn về Nhà máy qua một đường hầm áp lực dài 11,2 Km xuyên qua lòng núi và một đường ống áp lực bằng thép dài 1,818 Km; lưu lượng nước thiết kế qua nhà máy là 55,4 m3/giây.
  - Tổ máy thứ nhất (H2) đưa vào vận hành vào ngày 17/01/2008;
  - Tổ máy thứ hai (H1) đưa vào vận hành vào ngày 31/03/2008.

  Dưới đây là một số hình ảnh do chuyên gia idas thực hiện tại hiện trường Nhà máy Thủy điện Đại Ninh ( HPCDAININH - GENCO1)

  Chuyên gia idas triển khai khảo sát hệ thống ATTT theo cấp độ 4 tại Nhà máy Thủy điện Đại Ninh - Quang cảnh cán bộ vận hành của nhà máy đang vận hành

  Chuyên gia idas triển khai khảo sát hệ thống ATTT theo cấp độ 4 tại Nhà máy Thủy điện Đại Ninh - Quang cảnh cán bộ vận hành của nhà máy đang vận hành

  Quá trình xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT cấp độ 4 tại Công ty Thủy điện Đại ninh ( HPCDAININH) - Tổng Công ty Phát điện 1 ( EVNGENCO1) phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 được idas thực hiện theo các giai đoạn sau

  Giai đoạn 1: - Khảo sát, thiết kế hệ thống thông tin theo cấp độ
  •    Hướng dẫn xác định hệ thống thông tin cụ thể; xác định cấp độ căn cứ trên nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP
  •    Xác định phạm vi áp dụng hệ thống thông tin theo cấp độ (Xác định lại phạm vi nào cần làm và phạm vi này theo cấp độ nào?)
  •    Khảo sát: Về trang bị các thiết bị đảm bảo kinh doanh liên tục 
  •    Khảo sát : hoạt động thiết bị an ninh, tính liên tục vận hành của các thiết bị, dữ liệu của hệ thống
  •    Khảo sát: Hệ thống mạng máy tính, bảo vệ cáp truyền dẫn, các hệ thống truyền tín hiệu, dữ liệu
  •    Khảo sát: Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác vận hành và giám sát nhằm đảm bảo tính liên tục
  •    Khảo sát: Hệ thống điều khiển, tự động hóa … phần mềm chuyên dùng và các hệ thống phân quyền, hệ thống cấp quyền truy cập từ nội bộ và bên ngoài
  •    Khảo sát: các công cụ phát triển; dữ liệu, kiến trúc ứng dụng của các hệ thống CNTT & VT
  •    Khảo sát: các giải pháp đảm bảo ATTT hiện có của chủ đầu tư đang thực hiện
  •    Khảo sát cơ cấu tổ chức quản lý của Chủ đầu tư về phương diện an toàn thông tin, làm rõ các đơn vị vận hành, chuyên trách, chủ quản hệ thống
  •    Khảo sát  các hệ thống thông tin của Chủ đầu tư
  •    Lập báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác quản lý và kỹ thuật

  Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống tài liệu hệ thống thông tin theo cấp độ

  •    Lập, xây dựng hồ sơ ATTT các hệ thống: Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo cấp độ
  •    Lập, xây dựng hồ sơ ATTT các hệ thống: Tài liệu mô tả, thuyết minh lập hồ sơ quản lý hệ thống 
  •    Lập hồ sơ đảm bảo về yêu cầu chính sách, quản lý hệ thống theo cấp độ (Thiết lập chính sách ATTT)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu về tổ chức đảm bảo ATTT)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu quản lý nguồn nhân lực ATTT)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn mạng)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn dữ liệu)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý phòng chống phần mềm độc hại)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý điểm yếu an toàn thông tin)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý sự cố an toàn thông tin)
  •    Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý người sử dụng đầu cuối)
  •    Lập, xây dựng hồ sơ ATTT các hệ thống: Tài liệu thiết kế: (Thiết kế sơ bộ/Thiết kế thi công) - Yêu cầu kỹ thuật hệ thống
  •    Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng
  •    Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ
  •    Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng
  •    Lập, xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống nhằm đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm an toàn dữ liệu

   •    Lập, xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT các hệ thống: Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ (Mô tả tổng quan về hệ thống thông tin; Thuyết minh đề xuất cấp độ)
  •    Lập, xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT các hệ thống: Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin

  Chuyên gia cấp độ ATTT của idas triển khai tại hiện trường nhà máy Thủy điện Đại Ninh để đánh giá mức độ ATTT theo cấp độ 4 nhằm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 và Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 12/2022/TT-BTTTT ban hành

  Giai đoạn 3: Lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia thẩm định lần 01

  •    Chuẩn bị các hồ sơ văn bản thẩm định (văn bản đề nghị; đề nghị phê duyệt; văn bản gửi đơn vị chủ thể về CNTT/ATTT
  •    Chuẩn bị các hồ sơ văn bản thẩm định (văn bản xin ý kiến chuyên môn về HSCĐ; Tờ trình duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ( mẫu 05-NĐ85) + Hồ sơ cấp độ)
  •    Chuẩn bị các hồ sơ về xin ý kiến chuyên môn cho hồ sơ cấp độ 4 theo mẫu 03-NĐ85 tới đơn vị chuyên trách về CNTT/ATTT
  •    Chuẩn bị các hồ sơ trình phê duyệt cấp độ + hồ sơ cấp độ + ý kiến thẩm định của đơn vị chuyên trách về  CNTT/ ATTT lên đơn vị chủ quản Hệ thống
  •    Kiểm tra, phê duyệt thử hồ sơ cấp độ: Báo cáo, ý kiến chuyên môn/ thẩm định
  •    Lấy ý kiến của các chuyên gia chuyên môn về việc thẩm định
  •    Soạn thảo chỉnh sửa lại theo các yêu cầu của các chuyên gia chuyên môn, thẩm định

  Giai đoạn 4:  Lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia thẩm định lần 02 

  •    Kiểm tra, phê duyệt thử hồ sơ cấp độ: Báo cáo, ý kiến chuyên môn/ thẩm định lần 02
  •    Lấy ý kiến của các chuyên gia chuyên môn về việc thẩm định lần 02
  •    Soạn thảo chỉnh sửa lại theo các yêu cầu của các chuyên gia chuyên môn, thẩm định lần 02
  •    Phân tích và diễn giải hồ sơ và trình duyệt chủ đầu tư phê duyệt lại hồ sơ

  Giai đoạn 5: Phối hợp và trình duyệt hồ sơ cấp độ theo đúng yêu cầu 

  •    Báo cáo, giải trình Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với cơ quan thẩm duyệt
  •    Điều chỉnh hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với cơ quan thẩm duyệt
  •    Tiếp nhận hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với cơ quan thẩm duyệt

  Qua buổi khảo sát trên idas xin trân thành cảm ơn Công ty Thủy điện Đại ninh đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của idas về việc tư vấn xây dựng hồ sơ cấp độ 4 và xin chúc Quý Công ty và Nhà máy liên tục cải tiến được hệ thống ATTT và đáp ứng được các yêu cầu luật định

  Trân trọng

  Tự hào cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp
  286+

  Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

  36+

  Tổng công ty và tập đoàn

  2300+

  Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Ý Kiến khách hàng

  Khách hàng nói về Chúng tôi

  Rubi là một Công ty gia công phân fmềm có trụ sở chính tại Nhật bản và tại Việt nam có trụ sở tại Đà nẵng và Hà nội... sau một thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng và ATTT theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi quyết định lựa chọn idas vì là một đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động tư vấn này ... Sau khi triển khai chúng tôi đánh giá sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn và idas đã giúp chúng tôi nhìn nhận ISO một cách có hệ thống... Xin cám ơn idas
  Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển

  Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển - Công ty RUBY Việt nam

  Cám ơn idas đã triển khai đào tạo và tư vấn thành công dự án tư vấn ATTT theo ISO/IEC 27001:2013, các chuyên gia của idas triển khai có trách nhiệm và nhiệt tình ... Chúc idas thành công
  Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA

  Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA Giám đốc - Công ty Thủy điện Sơn La ( EVNHPCSONLA)

  Trong quá trinh ftriển khai chuyển đổi số của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và đánh giá nhiệt tình và thẳng thắn của Công ty idas và kết quả EVNHCMC đã triển khai thành công và đạt được là doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước Qua đây chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm hợp tác của idas và xin chúc idas liên tục và phát triển ....
  Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC

  Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty điện lực TP.HCM

  “ Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO tại doanh nghiệp, Ominext đã tin tưởng và lựa chọn iDAS là đơn vị tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, iDAS đã giúp Ominext xác định được các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Cùng với sự nhiệt huyết, tận tình và chuyên nghiệp của các chuyên gia iDAS, chỉ trong thời gian ngắn Ominext đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá và đưa vào áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại doanh nghiệp. ”
   Bà. Đào Minh Phượng

  Bà. Đào Minh Phượng Phó trưởng ban Chất lượng & ISMS - Công Ty Cổ Phần Ominext

  “ Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO, bên tư vấn iDAS rất chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi, nhất là các chuyên gia của iDAS có năng lực cao, giúp cho chúng tôi cải tiến được hiệu quả nội bộ, xác định được rủi ro để vận hành đúng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013... ”
   Ông. Tô Hải Sơn

  Ông. Tô Hải Sơn Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty NTQ Solution

  Qua tìm hiểu được biết đến Công ty idas qua quá trình làm việc chúng tôi cảm nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo đến các chuyên gia chính vì vậy chúng tôi quyết định đề xuất lựa chọn dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001 .. trong quá trình triển khai tại các địa điểm Hà nội và Hồ Chí Minh, idas rất nhiệt tình và giúp chúng tôi có cách nhìn hệ thống ATTT một cách có hệ thống và triển khai dự án đúng tiến độ ... Chúng tôi trân thành cám ơn idas nhiều
  Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT

  Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT Ban CNTT - Công ty DAIKIN Air Conditioning Việt nam

  “ Là một công ty chuyên cung cấp phần mềm với 100% vốn đầu tư từ Nhật bản sau khi sử dụng dịch vụ iDAS về ANTT(ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia iDAS đã giúp chúng tôi rất nhiều về những kiến thức bảo mật và an toàn thông tin để chúng tôi phòng ngừa được các mối nguy cho sự phát triển của FRAMGIA. Cám ơn iDAS ”
   Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS

  Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS Trưởng Ban An Ninh Thông tin - Công ty TNHH Framgia Việt Nam

  Được biết đến idas thông qua bạn bè và các đối tác chúng tôi đã liên hệ với idas và triển khai tích hợp 02 hệ thống ISO 9001 tích hợp với ISO/IEC 27001... trong quá trình triển khai tôi thấy icác chuyên gia idas có chuyên môn tốt và nhiệt tình giúp cho chúng tôi xây dựng được các quy trình cũng như cách nhìn một cách có hệ thống... Chúng tôi xin trân thành cám ơn idas và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhận được chứng chỉ này
  Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO

  Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO Tổng giám đốc - Công ty WBC Việt nam

  “ Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới. ”
  Ông Hà Huy Luân

  Ông Hà Huy Luân Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft

  Đồng hành cùng idas

  Đối tác của IDAS