Giai đọan 2: Xây dựng Hệ thống tài liệu ISMS

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giai đọan 2: Xây dựng Hệ thống tài liệu ISMS
Ngày đăng: 23/04/2023 01:32 PM

    Xây dựng Hệ thống tài liệu. Giai đọan này cần có sự hợp tác chặt chẽ của hai bên. Tư vấn sẽ tiến hành đào tạo cách thức viết văn bản thống nhất trong toàn Đơn vị. Để từ đó Tư vấn và Đơn vị thống nhất về Hệ thống văn bản của Đơn vị. Phía Đơn vị sẽ bổ sung làm cho bộ khung trở nên chi tiết, hoàn chỉnh, dễ áp dụng đối với đặc điểm sản xuất, kinh doanh và đặc điểm về nhân sự của mình. Tại giai đọan này Hệ thống tài liệu ISO sẽ được ban hành tới tất cả các bộ phận liên quan có áp dụng ISO