Ký kết hợp đồng đào tạo

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Ký kết hợp đồng đào tạo

Xem xét báo giá và ký kết hợp đồng: idas sẽ xem xét yêu cầu của khách hàng ; xem xét quy mô đào tạo để xây dựng báo giá .... các quá trình này được thực hiện bao gồm các công việc như sau

1./. idas sẽ lấy các thông tin về: Nội dung khóa đào tạo; tổng số nhân sự được tham gia đào tạo; thời điểm đào tạo; chuyên gia đào tạo ....

2./. Báo giá đào tạo theo yêu cầu trên

3./. Thương thảo và ký kết hợp đồng