Lợi ích và hiệu quả 1

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Lợi ích và hiệu quả 1
Ngày đăng: 31/01/2023 01:37 PM

    Cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin, dữ liệu đảm bảo thường xuyên, kịp thời và chính xác; tăng tính hấp dẫn và kịp thời thông tin cho người dùng  về các hoạt động của đơn vị, cơ quan áp dụng phù hợp theo các tiêu chuẩn Quốc tế cụ thể đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn như: ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 22000; ISO 50000 ... và nhiều tiêu chuẩn khác mà khách hàng lựa chọn và được triển lhai trên hệ thống ISO điện tử (iDAS)