Lợi ích và hiệu quả 3

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Lợi ích và hiệu quả 3
Ngày đăng: 31/01/2023 01:39 PM

    Toàn bộ quy trình quản lý và xử lý công việc được thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quản của công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên về hoạt động quản lý vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu theo các yêu cầu của tiêu chuẩn như: Chất lượng theo ISO 9001; Môi trường theo ISO 14001; An toàn thông tin theo ISO/IEC 27001; An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001; Quản lý năng lượng theo ISO 50.000 ... và nhiều tiêu chuẩn khác do khách hàng lựa chọn