Lợi ích và hiệu quả 4

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Lợi ích và hiệu quả 4
Ngày đăng: 31/01/2023 01:39 PM

    Quy trình và luân chuyển, xử lý văn bản được thực hiện chủ yếu trên mạng máy tính làm giảm thời gian xử lý; công việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả công việc tăng cao được thể hiện thông qua việc quản lý công việc được thuận lợi; thống kê công việc một cách rõ ràng và đánh giá hiệu quả công việc một cách chuẩn xác .... nhất là đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn mà khách hàng áp dụng như: ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 20.000; ISO 45001; ISO 50.000 .... và các tiêu chuẩn khác