Lợi ích và hiệu quả 8

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Lợi ích và hiệu quả 8
Ngày đăng: 31/01/2023 01:40 PM

    Hiệu quả đối với công tác an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu: Thay đổi cách làm việc từ thủ công sang sử dụng hệ thống thông tin, tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản lý dữ liệu nhằm đảm bảo Quản lý chất lượng của Ban, các lĩnh vực ngành, hướng tới Chính phủ điện tử đối với cơ quan quản lý nhà nước và chuyển đổi số đối với Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số của đơn vị nhằm phát triển hiệu quả sản xuất và kinh doanh mặt khác phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 .... và ERP; TQM; 5S