Tiến hành khảo sát thực trạng (iDAS - Servey)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Tiến hành khảo sát thực trạng (iDAS - Servey)
Ngày đăng: 11/05/2023 05:51 PM

  Để tiến hành khảo sát thực trạng hệ thống tích hợp ISO điện tử, idas có thể thực hiện các bước sau:

  1. Xem xét hệ thống hiện tại: Đánh giá hệ thống hiện tại của tổ chức để hiểu cách mà hệ thống đang hoạt động và quản lý thông tin liên quan đến ISO. Xem xét các quy trình, chính sách, tài liệu, và các công cụ công nghệ được sử dụng trong tổ chức.

  2. Xác định mức độ tuân thủ ISO: Đánh giá mức độ tuân thủ tiêu chuẩn ISO trong hệ thống hiện tại. Xem xét xem tổ chức đã áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và thiết lập các quy trình và chính sách tương ứng hay chưa.

  3. Xác định điểm mạnh và điểm yếu: Xác định các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống hiện tại trong việc tích hợp ISO. Điều này có thể bao gồm việc xem xét hiệu quả của quy trình, khả năng tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn, sự phù hợp với các quy định pháp lý, và khả năng theo dõi và báo cáo hiệu quả.

  4. Phân tích lỗ hổng: Xác định các lỗ hổng trong hệ thống hiện tại mà cần được cải thiện hoặc điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Điều này có thể bao gồm việc xem xét các vấn đề về quy trình, tài liệu, quản lý thông tin, và khả năng theo dõi và báo cáo.

  5. Thu thập thông tin: Thu thập thông tin chi tiết về quy trình, tài liệu, hệ thống công nghệ, và các yêu cầu pháp lý liên quan đến hệ thống tích hợp ISO điện tử. Điều này bao gồm việc xem xét các tài liệu, tham gia cuộc trò chuyện và phỏng vấn các thành viên liên quan trong tổ chức.

  6. Đánh giá khả năng tích hợp: Đánh giá khả năng tích hợp tiêu chuẩn ISO vào hệ thống điện tử hiện tại. Xem xét xem hệ thống công nghệ có đủ khả năng hỗ trợ tích hợp ISO hay không, và xác định các điểm cần thiết để cải thiện hoặc nâng cấp.

  7. ...