( iDAS-Customer)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
( iDAS-Customer)
Ngày đăng: 11/05/2023 05:41 PM

  Khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng về ISO tích hợp, idas cần thu thập một số thông tin quan trọng để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số thông tin quan trọng mà idas cần thu thập:

  1. Tiêu chuẩn ISO cần tích hợp: Xác định tiêu chuẩn ISO cụ thể mà khách hàng quan tâm đến. Ví dụ: ISO 9001 (Quản lý chất lượng), ISO 14001 (Quản lý môi trường), ISO 27001 (Quản lý an ninh thông tin), vv.

  2. Lĩnh vực hoạt động của khách hàng: Hiểu rõ lĩnh vực hoạt động của khách hàng để có cái nhìn tổng quan về ngành công nghiệp, quy trình và yêu cầu cụ thể. Điều này giúp bạn tùy chỉnh và áp dụng tiêu chuẩn ISO một cách phù hợp.

  3. Phạm vi tích hợp: Đề xuất khách hàng xác định phạm vi tích hợp ISO. Liệt kê các hệ thống, quy trình hoặc phần tử mà khách hàng muốn áp dụng tiêu chuẩn ISO. Ví dụ: quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý an ninh thông tin, vv.

  4. Mục tiêu và lợi ích: Hiểu rõ mục tiêu và lợi ích mà khách hàng mong đợi từ việc tích hợp tiêu chuẩn ISO. Điều này giúp bạn tạo ra một kế hoạch và phương pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu và đạt được lợi ích mong muốn.

  5. Nguyên tắc và quy định nội bộ: Yêu cầu từ khách hàng về nguyên tắc và quy định nội bộ mà họ muốn tích hợp với tiêu chuẩn ISO. Điều này bao gồm việc hiểu các yêu cầu pháp lý, quy trình nội bộ, chính sách và quy định mà khách hàng đã thiết lập.

  6. Thời gian và nguồn lực: Xác định thời gian mong đợi để hoàn thành quá trình tích hợp ISO và các nguồn lực (nhân lực, tài chính, công nghệ) khách hàng có sẵn để hỗ trợ quá trình triển khai.

  7. Các yêu cầu khác ....