Giai đọan 3: Triển khai áp dụng Hệ thống ISMS

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giai đọan 3: Triển khai áp dụng Hệ thống ISMS
Ngày đăng: 23/04/2023 01:35 PM

    Đây là giai đọan rất quan trọng. Tư vấn sẽ đào tạo nhận thức chung cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Đơn vị để từng họat động trong Đơn vị được thực hiện bởi các cá nhân khác nhau đều hướng tới việc thực hiện mục tiêu chất lượng – chính sách chất lượng do Lãnh đạo đề ra. Trong giai đọan này Tư vấn sẽ tiến hành Đào tạo giúp các cán bộ nhân viên trong Đơn vị trở thành các chuyên gia đánh giá nội bộ