Triển khai đào tạo

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Triển khai đào tạo

Chuẩn bị tài liệu đào tạo và thông báo đào tạo: Căn cứ vào lịch đào tạo idas có trách nhiệm chuân rbị tài liệu đào tạo và gửi lại khách hàng và thống nhất lịch trình đào tạo cụ thể bao gồm các hạng mục như sau

1./. Chuẩn bị tài liệu đào tạo: Chuyên gia idas chuẩn bị tài liệu đào tạo theo đúng nội dung đào tạo và gửi lại cho khách hàng

2./. Khách hàng xem xét tài liệu đào tạo và có thể cho các ý kiến đóng góp

3./. idas điều chỉnh lại tài liệu ( Nếu cần) còn nếu không cần idas có trách nhiệm giải thích

4./. Chốt lịch đào tạo chi tiết với kháchh hàng

5./. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng khác theo yêu cầu của cả hai bên nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho quá trình đào tạo