Giải Pháp Đấu Nối Hệ Thống ISO Điện Tử ( iDAS-Solution)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giải pháp đấu nối Hệ thống ISO điện tử (IDAS Solution)
Giải pháp đấu nối Hệ thống ISO điện tử (IDAS Solution)
Giải pháp đấu nối Hệ thống ISO điện tử (IDAS Solution)
Tìm hiểu thêm

Quy trình tích hợp với Phần mềm có sẵn

01Bước 1: Xác định yêu cầu kết nối

Xác định yêu cầu kết nối: Đầu tiên, bạn cần xác định các yêu cầu kết nối của hệ thống phần mềm này với hệ thống phần mềm khác. Điều này có thể bao gồm các yêu cầu về giao tiếp, đồng bộ hóa dữ liệu, bảo mật, quản lý phiên, vv.

02Bước 2: Xác định giao thức kết nối

Xác định giao thức kết nối: Bạn cần xác định giao thức kết nối để hệ thống phần mềm này có thể trao đổi dữ liệu với hệ thống phần mềm khác. Các giao thức thông dụng bao gồm HTTP, SOAP, REST, FTP, vv.

03Bước 3: Xác định địa chỉ IP hoặc tên miền của hệ thống

Xác định địa chỉ IP hoặc tên miền của hệ thống phần mềm khác: Để kết nối được với hệ thống phần mềm khác, bạn cần xác định địa chỉ IP hoặc tên miền của hệ thống phần mềm đó.

04Bước 4: Xây dựng kết nối:

Xây dựng kết nối: idas có thể sử dụng một số thư viện và công cụ để xây dựng kết nối giữa hệ thống phần mềm này và hệ thống phần mềm khác. Ví dụ, nếu bạn sử dụng giao thức REST, bạn có thể sử dụng thư viện như Axios, Retrofit, hay Spring RestTemplate để tạo kết nối.

05Bước 5: Kiểm tra kết nối:

Kiểm tra kết nối: Sau khi đã xây dựng kết nối, bạn cần kiểm tra để đảm bảo rằng việc kết nối giữa hai hệ thống phần mềm hoạt động tốt. Bạn có thể sử dụng các công cụ để kiểm tra như Postman, curl hoặc SoapUI.

06Bước 6: Xử lý lỗi

Xử lý lỗi: Nếu gặp lỗi trong quá trình kết nối, bạn cần xử lý lỗi đó để đảm bảo rằng kết nối giữa hai hệ thống phần mềm luôn hoạt động tốt. Việc xử lý lỗi có thể bao gồm việc sửa đổi cấu hình kết nối, tìm kiếm lỗi trong mã nguồn, vv.
Tìm hiểu thêm

Lợi ích của Giải Pháp

Hiệu quả chi phí

Hiệu quả chi phí

Việc tích hợp hệ thống có chi phí thấp hơn so với việc thay thế tất cả các bộ phận rời rạc bằng một hệ thống mới. Chưa kể đến quá trình triển khai cơ sở hạ tầng máy tính mới phức tạp.
Cho một cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp của bạn

Cho một cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp của bạn

Điều này bao gồm một bức tranh hoàn chỉnh về phân tích kinh doanh, thông tin chi tiết và thông tin tình báo cũng như tổng quan đầy đủ về các quy trình và hiệu suất.
Ra quyết định nhanh hơn, giảm được lỗi

Ra quyết định nhanh hơn, giảm được lỗi

Dữ liệu không còn nằm rải rác trên các kho lưu trữ kín. Vì vậy, để thực hiện phân tích, bạn không cần tải xuống và xuất thủ công vào kho lưu trữ tập trung. Thay vào đó, với cái nhìn toàn diện về tất cả thông tin, bạn có thể trích xuất những hiểu biết hữu ích về kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn nhanh chóng hơn.
Kết nối nhanh giữa các kho lưu trữ dữ liệu

Kết nối nhanh giữa các kho lưu trữ dữ liệu

Thêm một hệ thống tích hợp dữ liệu hiệu quả với các kết nối liền mạch đảm bảo bạn sẽ luôn có thể truy cập dữ liệu của mình khi cần.
Dữ liệu chính xác và đáng tin cậy hơn

Dữ liệu chính xác và đáng tin cậy hơn

Dữ liệu được cập nhật đồng thời trên tất cả các thành phần của hệ thống, cung cấp dữ liệu có giá trị hơn, cả về tính toàn vẹn và chất lượng.
Tăng năng suất

Tăng năng suất

Các hệ thống tích hợp cho phép kiểm soát tập trung các quy trình hàng ngày, điều này làm tăng hiệu quả của toàn bộ quy trình làm việc. Một công ty hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn do nhân viên có thể sử dụng tất cả các ứng dụng và dữ liệu họ cần từ một điểm truy cập.
Công nghệ triển khai đấu nối hệ thống (iDAS System)

Giải pháp Tích hợp và chia sẻ dữ liệu của Hệ thống ISO điện tử được thiết kế làm nền tảng cho việc chia sẻ, tích hợp cho các ứng dụng trong nội bộ giữa các hệ thống thông tin của đơn vị và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ đơn vị với các hệ thống bên ngoài.

Kiến trúc tổng thể của giải pháp Tích hợp và chia sẻ dữ liệu gồm có các thành phần: Dịch vụ xác thực, phân quyền (Identity Server): Dịch vụ quản lý giao diện lập trình (API Management): Dịch vụ quản lý ứng dụng (Application Server): Dịch vụ giám sát hoạt động (Analytics Server): Dịch vụ quản lý quy trình (BPM Platform): Trục kết nối (ESB): 

Tìm hiểu thêm
Giải đáp thắc mắc

Câu Hỏi Thường Gặp

- Thiếu nhân lực thực hiện.

- Cán bộ phụ trách ISO thường xuyên thay đổi.

- Điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng.

- Các văn bản pháp luật liên tục thay đổi và chồng chéo nhau nên biểu mẫu và quy trình được soạn thảo khi xây dựng ISO sẽ nhanh chóng lạc hậu, không theo kịp thực tế.

- Thông tin kiểm soát hoàn toàn thủ công, chỉ những người trong quy trình mới biết được hiện trạng thực hiện công việc của các công đoạn trước đó thông qua phiếu kiểm soát ISO, muốn thực hiện các tra cứu và tổng hợp thông tin về tình trạng công việc rất khó để thực hiện.

- Hệ thống tài liệu, hồ sơ khi triển khai ISO là tương đối nhiều, công việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ để tránh thất thoát, tìm kiếm khi cần thiết là khó khăn đối với người quản lý và thực hiện.

- Phát hiện các điểm không phù hợp, điểm cần lưu ý của hệ thống chậm, không kịp thời thông qua đánh giá nội bộ do chỉ được thực hiện 1-2 lần trong năm.

- Kiểm tra xác nhận - rằng thiết kế của sản phẩm phục vụ mục đích đã định. Điều này có thể bao gồm thử nghiệm và chấp nhận của người dùng cuối

- Kiểm tra xác minh (tính chính xác của chức năng): kiểm tra xem các yêu cầu của sản phẩm đã được triển khai phù hợp chưa

- Kiểm tra tải: rằng nó hoạt động đáng tin cậy dưới áp lực và tải liên tục

- Hiệu suất: nó duy trì khả năng đáp ứng trong các điều kiện tải khác nhau

- Kiểm tra hồi quy: để chứng minh rằng sản phẩm vẫn hoạt động như mong đợi sau khi thay đổi hoặc cập nhật

- Bảo mật, ví dụ như thử nghiệm thâm nhập

- Thử nghiệm hội nhập

- Kiểm tra đơn vị và hệ thống

- Kiểm tra/giám sát thiên vị

ISO thủ công

Hệ thống tài liệu được dự thảo, xem xét theo phương pháp thủ công như: đánh file word, in hoặc chuyển file bằng email để xem xét và in ấn.

ISO điện tử

Hệ thống tài liệu được đưa vào phần mềm đầy đủ từ các bước thực hiện; cán bộ tham gia các bước của quy trình đều được phân quyền vào máy tính và chuyển cho người có trách nhiệm thực hiện bước tiếp theo của việc xây dựng quy trình.
Việc xây dựng hệ thống tài liệu theo Hệ thống ISO điện tử giúp lãnh đạo hoặc người tham gia vào quy trình đều có thể xem xét mọi lúc, mọi nơi. Nội dung quy trình thể hiện trực quan giúp cho người dùng nắm bắt nhanh chóng, ít tốn kinh phí in ấn trong quá trình hoàn thành để lãnh đạo xem xét.

Cơ sở dữ liệu là hệ thống bao gồm rất nhiều thông tin, dữ liệu được xây dựng theo một cấu trúc nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của nhiều người hay chạy nhiều chương trình ứng dụng cùng một lúc.

Giải Pháp Tích Hợp Các Tiêu Chuẩn Trên Bản Cứng (ISO-IDAS)

IDAS là một doanh nghiệp chuyên tư vấn xây dựng các hệ thống ISO phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50.000; ISO/IEC 27001; ISO 22.000 .... vfa nhiều tiêu chuẩn khác

Với kinh nghiệm triển khai hơn 20 năm trong lĩnh vực này cho đến nay IDAS đã triển khai cho hàng ngàn doanh nghiệp khắc cả nước như: Các đơn vị quản lý nhà nước; các Tổng Công ty; Tập đoàn kinh tế; các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp vừa và nhỏ do vậy khi triển khai tích hợp các tiêu chuẩn này IDAS thường thực hiện theo các bước như sau

1./. Bước 1: Thành lập ban chỉ đạo ISO tích hợp ( Lãnh đạo cao nhất là trưởng ban)

2./. Tiến hành khảo sát các yêu cầu tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu như: Tích hợp ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001 hay ISO 45001; ISO 50.000 ...

3./. Gửi lại khách hàng bảng phân tích dữ liêcụ tích hợp ( IDAS sẽ công bố bản khảo sát và chứng minh việc tích hợp này đem lại hiệu quả gì? Điểm yếu của doanh nghiệp hiện có? Lý do tại sao lại tích hợp như vậy? Có phù hợp với mô hình sản xuất và cung cấp dịch vụ tại khách hàng hay không?....) cho đến khi khách hàng chấp thuận

4./. Phối hợp với Ban chỉ đạo ISO để triển khai xây dựng các tài liệu tích hợp nhằm đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn ISO mặt khác phù hợp với mô hình hoạt động của khách hàng 

5./. Triển khai ban hành hệ thống tài liệu tích hợp

7./. Hướng dẫn ban hành hệ thống tài liệu tích hợp và triển khai áp dụng tại khách hàng và điều chỉnh tài liệu nếu có

8./. Triển khai đánh giá nội bộ tích hợp các hệ thống ISO tại khách hàng và đưa ra các điểm không phù hợp trong quá trình áp dụng

9./. KHắc phục các vấn đề còn thiếu sót ( Việc triển khai đánh giá này có thể lặp đi lặp lại đến khi hệ thống đạt yêu cầu)

10./. Đào tạo đánh giá viên nội bộ tại khách hàng theo tiêu chuẩn tích hợp

11./. Mời tổ chức chứng nhận triển khai đánh giá chứng nhận hệ thống tích hợp ISO này ( Tổ chức chứng nhận có thể đánh giá thử sau đó đánh giá chứng nhận)

11./. Khắc phục các vấn đề còn thiếu sót và gửi hồ sơ cho tổ chức chứng nhận

12./. Tổ chức chứng nhận phê duyệt và ban hành chứng nhận tích hợp các tiêu chuẩn này

Video trình chiếu giới thiệu ISO điện tử idas

 

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Tại Sao Chọn Chúng Tôi

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Hệ thống iDAS giúp lãnh đạo dễ ràng nhìn nhận được các vấn đề của tổ chức để đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, chính xác nhờ vào các báo cáo thống kê tự động.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Kiểm soát được mục tiêu, kế hoạch và theo dõi giám sát được công việc thực hiện của toàn bộ tổ chức ở mọi lúc mọi nơi.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Các quy trình công việc được tự động hóa và được chuẩn hóa để có thể kiểm soát tốt kết quả và chất lượng công việc của từng cá nhân trong tổ chức.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Hệ thống iDAS giúp cho các công việc như duyệt, phê duyệt tài liệu, công văn, giấy tờ, hồ sơ… được thực hiện và kiểm soát một cách dễ dàng, thuận tiện.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Thời gian triển khai hệ thống iDAS nhanh hơn nhiều so với việc xây dựng tài liệu ở dạng văn bản, giảm thiểu tối đa việc sử dụng bản cứng.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Hệ thống iDAS luôn luôn được nâng cấp, cải tiến để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Tự hào cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp
286+

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

36+

Tổng công ty và tập đoàn

2300+

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ý Kiến khách hàng

Khách hàng nói về Chúng tôi

Rubi là một Công ty gia công phân fmềm có trụ sở chính tại Nhật bản và tại Việt nam có trụ sở tại Đà nẵng và Hà nội... sau một thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng và ATTT theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi quyết định lựa chọn idas vì là một đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động tư vấn này ... Sau khi triển khai chúng tôi đánh giá sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn và idas đã giúp chúng tôi nhìn nhận ISO một cách có hệ thống... Xin cám ơn idas
Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển

Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển - Công ty RUBY Việt nam

Cám ơn idas đã triển khai đào tạo và tư vấn thành công dự án tư vấn ATTT theo ISO/IEC 27001:2013, các chuyên gia của idas triển khai có trách nhiệm và nhiệt tình ... Chúc idas thành công
Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA

Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA Giám đốc - Công ty Thủy điện Sơn La ( EVNHPCSONLA)

Trong quá trinh ftriển khai chuyển đổi số của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và đánh giá nhiệt tình và thẳng thắn của Công ty idas và kết quả EVNHCMC đã triển khai thành công và đạt được là doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước Qua đây chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm hợp tác của idas và xin chúc idas liên tục và phát triển ....
Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC

Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty điện lực TP.HCM

“ Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO tại doanh nghiệp, Ominext đã tin tưởng và lựa chọn iDAS là đơn vị tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, iDAS đã giúp Ominext xác định được các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Cùng với sự nhiệt huyết, tận tình và chuyên nghiệp của các chuyên gia iDAS, chỉ trong thời gian ngắn Ominext đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá và đưa vào áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại doanh nghiệp. ”
 Bà. Đào Minh Phượng

Bà. Đào Minh Phượng Phó trưởng ban Chất lượng & ISMS - Công Ty Cổ Phần Ominext

“ Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO, bên tư vấn iDAS rất chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi, nhất là các chuyên gia của iDAS có năng lực cao, giúp cho chúng tôi cải tiến được hiệu quả nội bộ, xác định được rủi ro để vận hành đúng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013... ”
 Ông. Tô Hải Sơn

Ông. Tô Hải Sơn Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty NTQ Solution

Qua tìm hiểu được biết đến Công ty idas qua quá trình làm việc chúng tôi cảm nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo đến các chuyên gia chính vì vậy chúng tôi quyết định đề xuất lựa chọn dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001 .. trong quá trình triển khai tại các địa điểm Hà nội và Hồ Chí Minh, idas rất nhiệt tình và giúp chúng tôi có cách nhìn hệ thống ATTT một cách có hệ thống và triển khai dự án đúng tiến độ ... Chúng tôi trân thành cám ơn idas nhiều
Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT

Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT Ban CNTT - Công ty DAIKIN Air Conditioning Việt nam

“ Là một công ty chuyên cung cấp phần mềm với 100% vốn đầu tư từ Nhật bản sau khi sử dụng dịch vụ iDAS về ANTT(ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia iDAS đã giúp chúng tôi rất nhiều về những kiến thức bảo mật và an toàn thông tin để chúng tôi phòng ngừa được các mối nguy cho sự phát triển của FRAMGIA. Cám ơn iDAS ”
 Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS

Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS Trưởng Ban An Ninh Thông tin - Công ty TNHH Framgia Việt Nam

Được biết đến idas thông qua bạn bè và các đối tác chúng tôi đã liên hệ với idas và triển khai tích hợp 02 hệ thống ISO 9001 tích hợp với ISO/IEC 27001... trong quá trình triển khai tôi thấy icác chuyên gia idas có chuyên môn tốt và nhiệt tình giúp cho chúng tôi xây dựng được các quy trình cũng như cách nhìn một cách có hệ thống... Chúng tôi xin trân thành cám ơn idas và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhận được chứng chỉ này
Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO

Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO Tổng giám đốc - Công ty WBC Việt nam

“ Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới. ”
Ông Hà Huy Luân

Ông Hà Huy Luân Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft

Đồng hành cùng idas

Đối tác của IDAS