Tư vấn tích hợp các hệ thống ISO ( idas-Inte)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Tư vấn Quản trị doanh nghiệp ( iDAS-Enterprise)
Tư vấn tích hợp các hệ thống ISO ( idas-Inte)
idas chuyên cung cấp các dịch vụ tích hợp ISO bao gồm các tiêu chuẩn như: ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO/IEC 20.000; ISO 50.000; 5S; TQM ..... và rất nhiều tiêu chuẩn khác

 

Tích hợp các tiêu chuẩn ISO có nhiều lợi ích, trong đó bao gồm:

1. Tăng tính đồng nhất: Việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tăng tính đồng nhất trong cách thức quản lý và vận hành của tổ chức. Các quy trình, hệ thống, tiêu chuẩn, quy định được thống nhất giúp các bộ phận hoạt động cùng một cách, từ đó giảm thiểu sự mâu thuẫn và xung đột trong quá trình vận hành.

2. Tăng tính hiệu quả: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO cũng giúp tăng tính hiệu quả trong hoạt động của tổ chức. Bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn chuẩn mực này, tổ chức có thể tối ưu hóa quy trình làm việc của mình, tăng năng suất và giảm thiểu lãng phí.

3. Tăng tính pháp lý: Các tiêu chuẩn ISO thường được công nhận toàn cầu và được sử dụng để đánh giá và chứng nhận năng lực của các tổ chức. Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp đảm bảo rằng tổ chức của bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý, cũng như đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin và dữ liệu.

4. Tăng tính cạnh tranh: Việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO cũng giúp tăng tính cạnh tranh của tổ chức. Nhờ sử dụng các tiêu chuẩn này, tổ chức có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tăng độ tin cậy của thương hiệu của mình.

Tóm lại, tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tăng tính đồng nhất, hiệu quả, pháp lý và cạnh tranh của tổ chức, từ đó giúp tổ chức đạt được mục tiêu kinh doanh của mình và tạo ra giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.

Video giới thiệu sản phẩm ISO điện tử idas: 

Các bước tích hợp ISO lên hệ thống ISO điện tử ( idas-Online)
Để tích hợp ISO vào hệ thống ISO điện tử của một tổ chức, dưới đây là các bước chung: Xác định yêu cầu và phạm vi: Xác định yêu cầu cụ thể của ISO mà bạn muốn tích hợp vào hệ thống ISO điện tử. Điều này có thể là các tiêu chuẩn như ISO 9001 (quản lý chất lượng) hoặc ISO 27001 (quản lý an ninh thông tin). Đồng thời xác định phạm vi áp dụng của ISO trong hệ thống ISO điện tử. Phân tích và thiết kế: Thực hiện phân tích chi tiết về hệ thống ISO điện tử hiện tại của tổ chức và xác định các điểm yếu và lợi thế. Thiết kế một hệ thống ISO điện tử mới hoặc cải tiến hệ thống hiện tại để đáp ứng yêu cầu của ISO. Triển khai hệ thống: Thực hiện triển khai hệ thống ISO điện tử mới hoặc cải tiến vào môi trường làm việc. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng và cấu hình hệ thống, triển khai các quy trình và quy định, đào tạo nhân viên và chuẩn bị tài liệu liên quan. Kiểm tra và xác minh: Tiến hành kiểm tra và xác minh tính hiệu quả của hệ thống ISO điện tử. Đảm bảo rằng hệ thống tuân thủ các yêu cầu của ISO và đáp ứng các mục tiêu đã đặt ra. Đào tạo nhân viên: Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về việc sử dụng hệ thống ISO điện tử và tuân thủ quy trình và quy định. Đánh giá và nâng cấp liên tục: Thực hiện đánh giá và xem xét liên tục về hệ thống ISO điện tử, tìm kiếm cơ hội cải thiện và áp dụng các biện pháp nâng cấp liên tục. Điều này đảm bảo rằng hệ thống ISO điện tử duy trì tính hiệu quả và tuân thủ yêu cầu của ISO theo thời gian. Kiểm tra và giám sát: Thực hiện kiểm tra và giám sát định kỳ để đảm bảo tính ổn định và tuân thủ ISO trong hệ thống ISO điện tử.
Tìm hiểu thêm
Các bước tư vấn tích hợp các tiêu chuẩn ISO (idas-ISO)
Tích hợp ISO (International Organization for Standardization) vào một tổ chức đòi hỏi quá trình cụ thể và được tiếp cận một cách chi tiết. Dưới đây là các bước chung để tư vấn và thực hiện quá trình tích hợp ISO vào tổ chức: 1./. Nghiên cứu và hiểu về tiêu chuẩn ISO: Tìm hiểu về các tiêu chuẩn ISO có liên quan đến ngành công việc của tổ chức. Điều này bao gồm việc đọc và nghiên cứu các tiêu chuẩn ISO cụ thể (ví dụ: ISO 9001 về quản lý chất lượng hoặc ISO 14001 về quản lý môi trường .... ). 2./. Đánh giá và so sánh: Đánh giá hiện trạng của tổ chức và so sánh với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Xác định những khía cạnh nào đã được thực hiện và những khía cạnh nào cần cải thiện. 3./. Lập kế hoạch: Xác định mục tiêu và kế hoạch tích hợp ISO vào tổ chức. Đặt ra các mục tiêu cụ thể và thiết lập lịch trình để đảm bảo tiến độ thực hiện. 4./. Thực hiện: Thực hiện các hoạt động để tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra và triển khai các quy trình và hệ thống, đào tạo nhân viên, thực hiện kiểm tra và đánh giá, thiết lập cơ chế theo dõi và điều chỉnh. 5./. Đánh giá và nâng cấp: Tiến hành đánh giá và xác định mức độ tuân thủ tiêu chuẩn ISO. Điều này có thể bao gồm việc tiến hành các kiểm tra nội bộ, kiểm tra bên ngoài hoặc đánh giá của bên thứ ba. Dựa trên kết quả đánh giá, đề xuất các cải tiến và nâng cấp để cải thiện tuân thủ tiêu chuẩn. 6./. Chứng nhận: Nếu tổ chức muốn nhận được chứng nhận ISO chính thức, thì cần liên hệ với một tổ chức chứng nhận độc lập. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. 7./. Liên tục cải tiến hệ thống ISO tích hợp ....
Tìm hiểu thêm
Liên hệ với chúng tôi

Liên kết hệ thống Quốc tế

Cập nhật sự kiện

Bản tin khách hàng IDAS

Xem thêm
Tin tức & sự kiện

Tin tức

Xem thêm
Liên hệ với chúng tôi

Đăng Ký Đào Tạo

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập nội dung
Giải đáp thắc mắc

Câu Hỏi Thường Gặp

Việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO như ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001 và các tiêu chuẩn khác có thể đối diện với một số khó khăn sau:

 1. Phức tạp về quy trình: Mỗi tiêu chuẩn ISO có các yêu cầu riêng, quy trình và phương pháp áp dụng khác nhau. Tích hợp nhiều tiêu chuẩn này có thể tạo ra sự phức tạp và khó khăn trong việc hiểu và áp dụng chúng một cách chính xác.

 2. Xung đột yêu cầu: Các tiêu chuẩn ISO có thể yêu cầu những yêu cầu khác nhau, thậm chí có thể xung đột với nhau trong một số trường hợp. Điều này đòi hỏi sự đánh đổi và sáng tạo để đảm bảo rằng các yêu cầu được đáp ứng một cách hợp lý và không xảy ra xung đột.

 3. Tài nguyên và đầu tư: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO đòi hỏi sự đầu tư tài nguyên, bao gồm nhân lực, thời gian và tài chính. Cần có sự cam kết từ cấp quản lý cao nhất và sự hỗ trợ tài trợ đủ để triển khai quá trình tích hợp và duy trì các tiêu chuẩn.

 4. Đánh giá và kiểm tra: Việc tích hợp nhiều tiêu chuẩn ISO đòi hỏi quá trình đánh giá và kiểm tra phức tạp hơn. Điều này có thể gây ra khó khăn trong việc đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của từng tiêu chuẩn.

 5. Sự thay đổi tổ chức: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO yêu cầu sự thay đổi tổ chức và làm thay đổi quy trình công việc hiện có. Điều này có thể gặp sự khó khăn trong việc thay đổi văn hóa tổ chức và sự chấp nhận từ các thành viên trong tổ chức.

 6. Sự phức tạp về quản lý: Quản lý và duy trì tích hợp các tiêu chuẩn ISO đòi hỏi sự hiểu biết sâu về từng tiêu chuẩn và khả năng quản lý hiệu quả. Sự phức tạp trong việc quản lý

 7. Lựa chọn tư vấn: Việc lựa chọn đơn vị tư vấn sẽ đòi hỏi khó hơn ví dụ các chuyên gia tư vấn cần hiểu rõ các yêu cầu của các tiêu chuẩn tích hợp và có kinh nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu tư vấn đồng bộ giữa tiêu chuẩn và quá trình, năng lực của đơn vị áp dụng và các yêu cầu luật định cho từng tiêu chuẩn

 8. Và các vấn đề khác

Việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001 ..... vá các tiêu chuẩn khác vào hệ thống ISO điện tử mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

 1. Tiện lợi và dễ dàng truy cập: Hệ thống ISO điện tử cho phép tổ chức lưu trữ và quản lý các tiêu chuẩn ISO một cách trực tuyến. Điều này giúp các nhân viên dễ dàng truy cập và tìm kiếm các tiêu chuẩn cần thiết một cách nhanh chóng và tiện lợi.

 2. Cập nhật và duy trì dễ dàng: Hệ thống ISO điện tử cho phép tổ chức cập nhật và duy trì các tiêu chuẩn một cách dễ dàng. Khi có phiên bản mới của các tiêu chuẩn, nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng các cập nhật này vào hệ thống.

 3. Quản lý tài liệu hiệu quả: Hệ thống ISO điện tử giúp tổ chức quản lý tài liệu liên quan đến các tiêu chuẩn ISO một cách hiệu quả. Các tài liệu có thể được tổ chức theo danh mục, đánh số và chỉ mục để tìm kiếm dễ dàng. Điều này giúp giảm thiểu sự mất mát và lãng phí tài liệu.

 4. Đồng nhất hóa và chia sẻ thông tin: Hệ thống ISO điện tử cho phép các nhân viên trong tổ chức truy cập và chia sẻ thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn ISO một cách đồng nhất. Điều này đảm bảo rằng tất cả mọi người trong tổ chức đang sử dụng cùng một phiên bản tiêu chuẩn và có thông tin cập nhật nhất.

 5. Giảm thiểu rủi ro và sai sót: Hệ thống ISO điện tử giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro và sai sót trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO. Các quy trình và yêu cầu có thể được tự động hóa, giảm thiểu khả năng nhầm lẫn và sai sót con người.

 6. Đối tác hóa và tương tác: Hệ thống ISO điện tử cung cấp một nền tảng để tương tác và chia sẻ thông tin với các đối tác và khách hàng. Việc chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn ISO giữa các bên có thể giúp xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy

 7. Khác

Tích hợp các tiêu chuẩn ISO như ISO 9001 (Quản lý chất lượng), ISO 14001 (Quản lý môi trường) và ISO/IEC 27001 (Quản lý an ninh thông tin) ..... và các tiêu chuẩn khác có thể mang lại nhiều lợi ích cho một tổ chức. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc tích hợp các tiêu chuẩn này:

 1. Tăng cường hiệu quả quản lý: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện, tập trung vào các yếu tố chất lượng, môi trường và an ninh thông tin. Điều này giúp tăng cường hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các lĩnh vực quan trọng của tổ chức.

 2. Đảm bảo tuân thủ và tuân thủ pháp luật: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến chất lượng, môi trường và an ninh thông tin. Điều này giúp tổ chức tránh rủi ro pháp lý, xây dựng lòng tin với khách hàng và đối tác, và củng cố uy tín và danh tiếng.

 3. Tăng cường sự đáng tin cậy và niềm tin của khách hàng: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO tạo ra một khung quản lý chất lượng, môi trường và an ninh thông tin rõ ràng và phù hợp. Điều này giúp tăng cường sự đáng tin cậy và niềm tin của khách hàng, đáp ứng yêu cầu chất lượng và bảo vệ môi trường và thông tin của họ.

 4. Tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường hiệu quả: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua việc xác định và cải thiện quy trình, tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức tăng cường sự linh hoạt, tối ưu hóa tài nguyên và giảm lãng phí.

 5. Tiết kiệm chi phí và tăng cường cạnh tranh: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức tiết kiệm chi phí bằng cách giảm lãng phí, tăng cường sử dụng tài nguyên

 6. Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất: Nếu chúng ta không tích hợp thì nhiều công đoạn của quá trình thực hiện cho một vấn đề nhưng nhiều tiêu chuẩn quy định do vậy dẫn đến một công đoạn người thực hiện sẽ phải đọc nhiều quy trình nên việc thực hiện sẽ khó khăn và mất thời gian thực hiện ... các biểu mẫu không được tích hợp dẫn đến mất thời gian cập nhật hồ sơ dữ liệu cho từng tiêu chuẩn ... do vậy việc tích hợp tiêu chuẩn ISO sẽ thuận lợi cho người sử dụng và tiết kiệm được thời gian và chi phí

 7. Và nhiều vấn đề khác

Tìm hiểu thêm

Tại Sao Chọn Chúng Tôi

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Hệ thống iDAS giúp lãnh đạo dễ ràng nhìn nhận được các vấn đề của tổ chức để đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, chính xác nhờ vào các báo cáo thống kê tự động.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Kiểm soát được mục tiêu, kế hoạch và theo dõi giám sát được công việc thực hiện của toàn bộ tổ chức ở mọi lúc mọi nơi.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Các quy trình công việc được tự động hóa và được chuẩn hóa để có thể kiểm soát tốt kết quả và chất lượng công việc của từng cá nhân trong tổ chức.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Hệ thống iDAS giúp cho các công việc như duyệt, phê duyệt tài liệu, công văn, giấy tờ, hồ sơ… được thực hiện và kiểm soát một cách dễ dàng, thuận tiện.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Thời gian triển khai hệ thống iDAS nhanh hơn nhiều so với việc xây dựng tài liệu ở dạng văn bản, giảm thiểu tối đa việc sử dụng bản cứng.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Hệ thống iDAS luôn luôn được nâng cấp, cải tiến để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Tự hào cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp
286+

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

36+

Tổng công ty và tập đoàn

2300+

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ý Kiến khách hàng

Khách hàng nói về Chúng tôi

Rubi là một Công ty gia công phân fmềm có trụ sở chính tại Nhật bản và tại Việt nam có trụ sở tại Đà nẵng và Hà nội... sau một thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng và ATTT theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi quyết định lựa chọn idas vì là một đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động tư vấn này ... Sau khi triển khai chúng tôi đánh giá sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn và idas đã giúp chúng tôi nhìn nhận ISO một cách có hệ thống... Xin cám ơn idas
Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển

Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển - Công ty RUBY Việt nam

Cám ơn idas đã triển khai đào tạo và tư vấn thành công dự án tư vấn ATTT theo ISO/IEC 27001:2013, các chuyên gia của idas triển khai có trách nhiệm và nhiệt tình ... Chúc idas thành công
Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA

Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA Giám đốc - Công ty Thủy điện Sơn La ( EVNHPCSONLA)

Trong quá trinh ftriển khai chuyển đổi số của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và đánh giá nhiệt tình và thẳng thắn của Công ty idas và kết quả EVNHCMC đã triển khai thành công và đạt được là doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước Qua đây chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm hợp tác của idas và xin chúc idas liên tục và phát triển ....
Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC

Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty điện lực TP.HCM

“ Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO tại doanh nghiệp, Ominext đã tin tưởng và lựa chọn iDAS là đơn vị tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, iDAS đã giúp Ominext xác định được các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Cùng với sự nhiệt huyết, tận tình và chuyên nghiệp của các chuyên gia iDAS, chỉ trong thời gian ngắn Ominext đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá và đưa vào áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại doanh nghiệp. ”
 Bà. Đào Minh Phượng

Bà. Đào Minh Phượng Phó trưởng ban Chất lượng & ISMS - Công Ty Cổ Phần Ominext

“ Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO, bên tư vấn iDAS rất chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi, nhất là các chuyên gia của iDAS có năng lực cao, giúp cho chúng tôi cải tiến được hiệu quả nội bộ, xác định được rủi ro để vận hành đúng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013... ”
 Ông. Tô Hải Sơn

Ông. Tô Hải Sơn Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty NTQ Solution

Qua tìm hiểu được biết đến Công ty idas qua quá trình làm việc chúng tôi cảm nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo đến các chuyên gia chính vì vậy chúng tôi quyết định đề xuất lựa chọn dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001 .. trong quá trình triển khai tại các địa điểm Hà nội và Hồ Chí Minh, idas rất nhiệt tình và giúp chúng tôi có cách nhìn hệ thống ATTT một cách có hệ thống và triển khai dự án đúng tiến độ ... Chúng tôi trân thành cám ơn idas nhiều
Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT

Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT Ban CNTT - Công ty DAIKIN Air Conditioning Việt nam

“ Là một công ty chuyên cung cấp phần mềm với 100% vốn đầu tư từ Nhật bản sau khi sử dụng dịch vụ iDAS về ANTT(ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia iDAS đã giúp chúng tôi rất nhiều về những kiến thức bảo mật và an toàn thông tin để chúng tôi phòng ngừa được các mối nguy cho sự phát triển của FRAMGIA. Cám ơn iDAS ”
 Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS

Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS Trưởng Ban An Ninh Thông tin - Công ty TNHH Framgia Việt Nam

Được biết đến idas thông qua bạn bè và các đối tác chúng tôi đã liên hệ với idas và triển khai tích hợp 02 hệ thống ISO 9001 tích hợp với ISO/IEC 27001... trong quá trình triển khai tôi thấy icác chuyên gia idas có chuyên môn tốt và nhiệt tình giúp cho chúng tôi xây dựng được các quy trình cũng như cách nhìn một cách có hệ thống... Chúng tôi xin trân thành cám ơn idas và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhận được chứng chỉ này
Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO

Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO Tổng giám đốc - Công ty WBC Việt nam

“ Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới. ”
Ông Hà Huy Luân

Ông Hà Huy Luân Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft

Đồng hành cùng idas

Đối tác của IDAS