Giai đọan 1: Khảo sát – Thiết kế hệ thống ATTT

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Giai đọan 1: Khảo sát – Thiết kế hệ thống ATTT
Ngày đăng: 23/04/2023 01:29 PM

    Đây là giai đọan quan trọng nhất và khó nhất. Giai đọan này do bên Tư vấn đảm nhiệm. Đơn vị sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho Tư vấn để giúp Tư vấn có được cái nhìn toàn diện  và đầy đủ nhất về đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như những mong muốn quản lý và liên tục cải tiến của Đơn vị. Để từ đó Chuyên gia tư vấn chính bằng trình độ và kinh nghiệm làm việc của mình sẽ thiết kế một bộ khung Hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế. Cũng trong giai đọan này, bên Tư vấn sẽ tiến hành đào tạo ISO cho Ban Lãnh đạo Công ty để khẳng định những cam kết của Lãnh đạo cao nhất sẽ được hiện thực hóa đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn.ATTT