Tư vấn công cụ quản trị doanh nghiệp ( idas-Tool)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Tư vấn Quản trị doanh nghiệp ( iDAS-Enterprise)
Tư vấn công cụ quản trị doanh nghiệp ( idas-Tool)
Các công cụ quản trị doanh nghiệp là các ứng dụng, phần mềm, hệ thống, và các công nghệ khác được sử dụng để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là một số công cụ quản trị doanh nghiệp được idas phổ biến:

 

Tư vấn công cụ quản trị doanh nghiệp ( idas-Tool)

Các công cụ quản trị doanh nghiệp là các ứng dụng, phần mềm, hệ thống, và các công nghệ khác được sử dụng để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là một số công cụ quản trị doanh nghiệp được idas phổ biến:

 1. Hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP): ERP là một hệ thống tích hợp các quy trình kinh doanh và dữ liệu của doanh nghiệp, bao gồm quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý kho, v.v.

 2. Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM): Phần mềm CRM giúp quản lý thông tin liên lạc với khách hàng, quản lý thông tin sản phẩm và dịch vụ, và giúp tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

 3. Phần mềm quản lý dự án: Phần mềm quản lý dự án giúp quản lý tiến độ dự án, các công việc, tài nguyên, và ngân sách.

 4. Hệ thống quản lý sản phẩm (PIM): PIM giúp quản lý thông tin sản phẩm của doanh nghiệp, bao gồm các mô tả sản phẩm, ảnh sản phẩm, giá cả, v.v.

 5. Phần mềm quản lý tài sản: Phần mềm quản lý tài sản giúp quản lý và theo dõi các tài sản của doanh nghiệp, bao gồm các tài sản cố định, tài sản di động, và tài sản khác.

 6. Hệ thống quản lý quan hệ với nhà cung cấp (SRM): SRM giúp quản lý các thông tin về nhà cung cấp, bao gồm thông tin liên lạc, giá cả, thời gian giao hàng, v.v.

 7. Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM): SCM giúp quản lý các hoạt động chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, bao gồm quản lý lịch trình giao hàng, quản lý kho, và quản lý vận chuyển.

Các công cụ quản trị doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa các hoạt động của mình, tăng cường hiệu quả và hiệu suất, đồng thời giúp giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Video giới thiệu sản phẩm ISO điện tử idas:

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (idas- HRM - Human Resource Management)
Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (idas-HRM - Human Resource Management): HRM giúp quản lý thông tin về nhân viên, tiến hành quản lý tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và quản lý lợi ích cho nhân viên.
Tìm hiểu thêm
Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (idas- CRM - Customer Relationship Management)
Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (idas-CRM - Customer Relationship Management): CRM giúp doanh nghiệp quản lý thông tin về khách hàng, tương tác với khách hàng và tối ưu hóa các hoạt động marketing và bán hàng.
Tìm hiểu thêm
Hệ thống quản lý quan hệ đối tác (idas-PRM - Partner Relationship Management)
Hệ thống quản lý quan hệ đối tác (idas-PRM - Partner Relationship Management): PRM giúp doanh nghiệp quản lý các mối quan hệ với đối tác và đối tác cung cấp thông tin cần thiết để tối ưu hóa các quan hệ này.
Tìm hiểu thêm
Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (idas-SCM - Supply Chain Management)
Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (idas-SCM - Supply Chain Management): SCM giúp quản lý hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng, từ nguồn cung cấp đến sản xuất, phân phối và vận chuyển sản phẩm.
Tìm hiểu thêm
Hệ thống quản lý dự án (idas-PMS - Project Management System)
Hệ thống quản lý dự án (idas-PMS - Project Management System): PMS giúp quản lý các dự án, lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và phân công công việc cho thành viên trong dự án.
Tìm hiểu thêm
Liên hệ với chúng tôi

Liên kết hệ thống Quốc tế

Cập nhật sự kiện

Bản tin khách hàng IDAS

Xem thêm
Tin tức & sự kiện

Tin tức

Xem thêm
Liên hệ với chúng tôi

Đăng Ký Đào Tạo

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập nội dung
Giải đáp thắc mắc

Câu Hỏi Thường Gặp

Việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO như ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001 và các tiêu chuẩn khác có thể đối diện với một số khó khăn sau:

 1. Phức tạp về quy trình: Mỗi tiêu chuẩn ISO có các yêu cầu riêng, quy trình và phương pháp áp dụng khác nhau. Tích hợp nhiều tiêu chuẩn này có thể tạo ra sự phức tạp và khó khăn trong việc hiểu và áp dụng chúng một cách chính xác.

 2. Xung đột yêu cầu: Các tiêu chuẩn ISO có thể yêu cầu những yêu cầu khác nhau, thậm chí có thể xung đột với nhau trong một số trường hợp. Điều này đòi hỏi sự đánh đổi và sáng tạo để đảm bảo rằng các yêu cầu được đáp ứng một cách hợp lý và không xảy ra xung đột.

 3. Tài nguyên và đầu tư: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO đòi hỏi sự đầu tư tài nguyên, bao gồm nhân lực, thời gian và tài chính. Cần có sự cam kết từ cấp quản lý cao nhất và sự hỗ trợ tài trợ đủ để triển khai quá trình tích hợp và duy trì các tiêu chuẩn.

 4. Đánh giá và kiểm tra: Việc tích hợp nhiều tiêu chuẩn ISO đòi hỏi quá trình đánh giá và kiểm tra phức tạp hơn. Điều này có thể gây ra khó khăn trong việc đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của từng tiêu chuẩn.

 5. Sự thay đổi tổ chức: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO yêu cầu sự thay đổi tổ chức và làm thay đổi quy trình công việc hiện có. Điều này có thể gặp sự khó khăn trong việc thay đổi văn hóa tổ chức và sự chấp nhận từ các thành viên trong tổ chức.

 6. Sự phức tạp về quản lý: Quản lý và duy trì tích hợp các tiêu chuẩn ISO đòi hỏi sự hiểu biết sâu về từng tiêu chuẩn và khả năng quản lý hiệu quả. Sự phức tạp trong việc quản lý

 7. Lựa chọn tư vấn: Việc lựa chọn đơn vị tư vấn sẽ đòi hỏi khó hơn ví dụ các chuyên gia tư vấn cần hiểu rõ các yêu cầu của các tiêu chuẩn tích hợp và có kinh nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu tư vấn đồng bộ giữa tiêu chuẩn và quá trình, năng lực của đơn vị áp dụng và các yêu cầu luật định cho từng tiêu chuẩn

 8. Và các vấn đề khác

Việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001 ..... vá các tiêu chuẩn khác vào hệ thống ISO điện tử mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

 1. Tiện lợi và dễ dàng truy cập: Hệ thống ISO điện tử cho phép tổ chức lưu trữ và quản lý các tiêu chuẩn ISO một cách trực tuyến. Điều này giúp các nhân viên dễ dàng truy cập và tìm kiếm các tiêu chuẩn cần thiết một cách nhanh chóng và tiện lợi.

 2. Cập nhật và duy trì dễ dàng: Hệ thống ISO điện tử cho phép tổ chức cập nhật và duy trì các tiêu chuẩn một cách dễ dàng. Khi có phiên bản mới của các tiêu chuẩn, nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng các cập nhật này vào hệ thống.

 3. Quản lý tài liệu hiệu quả: Hệ thống ISO điện tử giúp tổ chức quản lý tài liệu liên quan đến các tiêu chuẩn ISO một cách hiệu quả. Các tài liệu có thể được tổ chức theo danh mục, đánh số và chỉ mục để tìm kiếm dễ dàng. Điều này giúp giảm thiểu sự mất mát và lãng phí tài liệu.

 4. Đồng nhất hóa và chia sẻ thông tin: Hệ thống ISO điện tử cho phép các nhân viên trong tổ chức truy cập và chia sẻ thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn ISO một cách đồng nhất. Điều này đảm bảo rằng tất cả mọi người trong tổ chức đang sử dụng cùng một phiên bản tiêu chuẩn và có thông tin cập nhật nhất.

 5. Giảm thiểu rủi ro và sai sót: Hệ thống ISO điện tử giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro và sai sót trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO. Các quy trình và yêu cầu có thể được tự động hóa, giảm thiểu khả năng nhầm lẫn và sai sót con người.

 6. Đối tác hóa và tương tác: Hệ thống ISO điện tử cung cấp một nền tảng để tương tác và chia sẻ thông tin với các đối tác và khách hàng. Việc chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn ISO giữa các bên có thể giúp xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy

 7. Khác

Tích hợp các tiêu chuẩn ISO như ISO 9001 (Quản lý chất lượng), ISO 14001 (Quản lý môi trường) và ISO/IEC 27001 (Quản lý an ninh thông tin) ..... và các tiêu chuẩn khác có thể mang lại nhiều lợi ích cho một tổ chức. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc tích hợp các tiêu chuẩn này:

 1. Tăng cường hiệu quả quản lý: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện, tập trung vào các yếu tố chất lượng, môi trường và an ninh thông tin. Điều này giúp tăng cường hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các lĩnh vực quan trọng của tổ chức.

 2. Đảm bảo tuân thủ và tuân thủ pháp luật: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến chất lượng, môi trường và an ninh thông tin. Điều này giúp tổ chức tránh rủi ro pháp lý, xây dựng lòng tin với khách hàng và đối tác, và củng cố uy tín và danh tiếng.

 3. Tăng cường sự đáng tin cậy và niềm tin của khách hàng: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO tạo ra một khung quản lý chất lượng, môi trường và an ninh thông tin rõ ràng và phù hợp. Điều này giúp tăng cường sự đáng tin cậy và niềm tin của khách hàng, đáp ứng yêu cầu chất lượng và bảo vệ môi trường và thông tin của họ.

 4. Tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường hiệu quả: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua việc xác định và cải thiện quy trình, tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức tăng cường sự linh hoạt, tối ưu hóa tài nguyên và giảm lãng phí.

 5. Tiết kiệm chi phí và tăng cường cạnh tranh: Tích hợp các tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức tiết kiệm chi phí bằng cách giảm lãng phí, tăng cường sử dụng tài nguyên

 6. Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất: Nếu chúng ta không tích hợp thì nhiều công đoạn của quá trình thực hiện cho một vấn đề nhưng nhiều tiêu chuẩn quy định do vậy dẫn đến một công đoạn người thực hiện sẽ phải đọc nhiều quy trình nên việc thực hiện sẽ khó khăn và mất thời gian thực hiện ... các biểu mẫu không được tích hợp dẫn đến mất thời gian cập nhật hồ sơ dữ liệu cho từng tiêu chuẩn ... do vậy việc tích hợp tiêu chuẩn ISO sẽ thuận lợi cho người sử dụng và tiết kiệm được thời gian và chi phí

 7. Và nhiều vấn đề khác

Tìm hiểu thêm

Tại Sao Chọn Chúng Tôi

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS01)

Hệ thống iDAS giúp lãnh đạo dễ ràng nhìn nhận được các vấn đề của tổ chức để đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, chính xác nhờ vào các báo cáo thống kê tự động.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS02)

Kiểm soát được mục tiêu, kế hoạch và theo dõi giám sát được công việc thực hiện của toàn bộ tổ chức ở mọi lúc mọi nơi.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS03)

Các quy trình công việc được tự động hóa và được chuẩn hóa để có thể kiểm soát tốt kết quả và chất lượng công việc của từng cá nhân trong tổ chức.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS04)

Hệ thống iDAS giúp cho các công việc như duyệt, phê duyệt tài liệu, công văn, giấy tờ, hồ sơ… được thực hiện và kiểm soát một cách dễ dàng, thuận tiện.
Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Lý do lựa chọn iDAS (iDAS05)

Thời gian triển khai hệ thống iDAS nhanh hơn nhiều so với việc xây dựng tài liệu ở dạng văn bản, giảm thiểu tối đa việc sử dụng bản cứng.
Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Lý do lựa chọn iDAS ( iDAS06)

Hệ thống iDAS luôn luôn được nâng cấp, cải tiến để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Tự hào cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp
286+

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

36+

Tổng công ty và tập đoàn

2300+

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ý Kiến khách hàng

Khách hàng nói về Chúng tôi

Rubi là một Công ty gia công phân fmềm có trụ sở chính tại Nhật bản và tại Việt nam có trụ sở tại Đà nẵng và Hà nội... sau một thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng và ATTT theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi quyết định lựa chọn idas vì là một đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động tư vấn này ... Sau khi triển khai chúng tôi đánh giá sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn và idas đã giúp chúng tôi nhìn nhận ISO một cách có hệ thống... Xin cám ơn idas
Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển

Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển - Công ty RUBY Việt nam

Cám ơn idas đã triển khai đào tạo và tư vấn thành công dự án tư vấn ATTT theo ISO/IEC 27001:2013, các chuyên gia của idas triển khai có trách nhiệm và nhiệt tình ... Chúc idas thành công
Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA

Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA Giám đốc - Công ty Thủy điện Sơn La ( EVNHPCSONLA)

Trong quá trinh ftriển khai chuyển đổi số của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và đánh giá nhiệt tình và thẳng thắn của Công ty idas và kết quả EVNHCMC đã triển khai thành công và đạt được là doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước Qua đây chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm hợp tác của idas và xin chúc idas liên tục và phát triển ....
Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC

Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty điện lực TP.HCM

“ Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO tại doanh nghiệp, Ominext đã tin tưởng và lựa chọn iDAS là đơn vị tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, iDAS đã giúp Ominext xác định được các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Cùng với sự nhiệt huyết, tận tình và chuyên nghiệp của các chuyên gia iDAS, chỉ trong thời gian ngắn Ominext đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá và đưa vào áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại doanh nghiệp. ”
 Bà. Đào Minh Phượng

Bà. Đào Minh Phượng Phó trưởng ban Chất lượng & ISMS - Công Ty Cổ Phần Ominext

“ Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO, bên tư vấn iDAS rất chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi, nhất là các chuyên gia của iDAS có năng lực cao, giúp cho chúng tôi cải tiến được hiệu quả nội bộ, xác định được rủi ro để vận hành đúng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013... ”
 Ông. Tô Hải Sơn

Ông. Tô Hải Sơn Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty NTQ Solution

Qua tìm hiểu được biết đến Công ty idas qua quá trình làm việc chúng tôi cảm nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo đến các chuyên gia chính vì vậy chúng tôi quyết định đề xuất lựa chọn dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001 .. trong quá trình triển khai tại các địa điểm Hà nội và Hồ Chí Minh, idas rất nhiệt tình và giúp chúng tôi có cách nhìn hệ thống ATTT một cách có hệ thống và triển khai dự án đúng tiến độ ... Chúng tôi trân thành cám ơn idas nhiều
Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT

Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT Ban CNTT - Công ty DAIKIN Air Conditioning Việt nam

“ Là một công ty chuyên cung cấp phần mềm với 100% vốn đầu tư từ Nhật bản sau khi sử dụng dịch vụ iDAS về ANTT(ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia iDAS đã giúp chúng tôi rất nhiều về những kiến thức bảo mật và an toàn thông tin để chúng tôi phòng ngừa được các mối nguy cho sự phát triển của FRAMGIA. Cám ơn iDAS ”
 Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS

Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS Trưởng Ban An Ninh Thông tin - Công ty TNHH Framgia Việt Nam

Được biết đến idas thông qua bạn bè và các đối tác chúng tôi đã liên hệ với idas và triển khai tích hợp 02 hệ thống ISO 9001 tích hợp với ISO/IEC 27001... trong quá trình triển khai tôi thấy icác chuyên gia idas có chuyên môn tốt và nhiệt tình giúp cho chúng tôi xây dựng được các quy trình cũng như cách nhìn một cách có hệ thống... Chúng tôi xin trân thành cám ơn idas và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhận được chứng chỉ này
Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO

Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO Tổng giám đốc - Công ty WBC Việt nam

“ Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới. ”
Ông Hà Huy Luân

Ông Hà Huy Luân Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft

Đồng hành cùng idas

Đối tác của IDAS