Đối với chất lượng dịch vụ (Cam kết 5i)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Đối với chất lượng dịch vụ (Cam kết 5i)
Ngày đăng: 21/01/2023 05:45 PM

    •    INTELLIGENT – Lựa chọn hệ thống chuyển đổi số ISO điện tử IDAS là lựa chọn thông minh nhất 
    •    INSTANT: Tích hợp các công cụ cải tiến khác như TQM; 5S; KPI …vào hệ thống ISO điện tử một cách nhanh chóng, kịp thời.
    •    IMAGE: Nâng cao thương hiệu của khách hàng khi áp dụng hệ thống ISO điện tử- IDAS
    •     INTERNET: hiệu quả làm việc được nâng cao khi làm việc mọi lúc mọi nơi
    •    IMPROVEMENT – Cải tiến, nâng cấp là ưu tiên hàng đầu của hệ thống chuyển đổi số ISO điện tử iDAS