Với chính sách “IDAS – Power of Management – Sức mạnh quản lý”

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Với chính sách “IDAS – Power of Management – Sức mạnh quản lý”
Ngày đăng: 21/01/2023 05:49 PM

  Với chính sách “IDAS – Power of Management – Sức mạnh quản lý” chúng tôi cam kết sản phẩm ISO luôn đồng hành với khách hàng với 19 chữ  “i” như sau:

  Đối với hệ thống quản lý : ( Cam kết 5i)

  • ISO: Tích hợp tất cả tiêu chuẩn quốc tế vào một hệ thống duy nhất ISO điện tử iDAS
  • INPUT: Cung cấp dữ liệu đầu vào trung thực và chính xác nhất đối với hệ thống quản lý ISO chuẩn.
  • INDUSTRY: Là công cụ ISO công nghiệp thay thế các chuyên gia tư vấn IDAS, luôn túc trực tại khách hàng 24/7
  • IT: Là một hệ thống thông tin thay thế cách làm ISO truyền thống và cung cấp số liệu chính xác mọi lúc mọi nơi
  • INDEX: Khách hàng được cấp giấy chứng nhận ISO của bất kỳ tổ chức chứng nhận nào trong nước hoặc quốc tế và đó cũng là chỉ số của hệ thống ISO điện tử

  Đối với sự lãnh đạo (Cam kết 5i)

  •  IDEAS - Ý tưởng mới, tính năng mới liên tục được nâng cấp, cải tiến…
  • IMPORTANCE: Sẽ trở thành hệ thống quản lý ISO quan trọng  đối với người dùng
  • INNOVATION - Liên tục đổi mới nâng cao công nghệ.
  • INVESTMENT: Sự đầu tư của khách hàng cho hệ thống ISO điện tử đảm bảo hiệu quả nhất
  • INFRASTRUCTURE: Hạ tầng công nghệ được đầu tư đồng bộ và chuẩn hóa   

  Đối với người sử dụng (Cam kết 3i)

  • INTERFACE: Giao diện thân thiện với người sử dụng
  • INSTRUCTION: Hướng dẫn sử dụng một cách dễ dàng.
  • INTERESTING: Tạo môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp

  Đối với chất lượng dịch vụ (Cam kết 5i)

  • INTELLIGENT – Lựa chọn hệ thống chuyển đổi số ISO điện tử IDAS là lựa chọn thông minh nhất
  • INSTANT: Tích hợp các công cụ cải tiến khác như TQM; 5S; KPI …vào hệ thống ISO điện tử một cách nhanh chóng, kịp thời.
  • IMAGE: Nâng cao thương hiệu của khách hàng khi áp dụng hệ thống ISO điện tử- IDAS
  •  INTERNET: hiệu quả làm việc được nâng cao khi làm việc mọi lúc mọi nơi
  • IMPROVEMENT – Cải tiến, nâng cấp là ưu tiên hàng đầu của hệ thống chuyển đổi số ISO điện tử iDAS

  Đối với các đối tác (Cam kết 1i)

  • IMPARTIAL: Cạnh tranh công bằng