Đối với hệ thống quản lý : ( Cam kết 5i)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Đối với hệ thống quản lý : ( Cam kết 5i)
Ngày đăng: 29/04/2023 04:28 PM

    •    ISO: Tích hợp tất cả tiêu chuẩn quốc tế vào một hệ thống duy nhất ISO điện tử iDAS
    •    INPUT: Cung cấp dữ liệu đầu vào trung thực và chính xác nhất đối với hệ thống quản lý ISO chuẩn.
    •    INDUSTRY: Là công cụ ISO công nghiệp thay thế các chuyên gia tư vấn IDAS, luôn túc trực tại khách hàng 24/7
    •    IT: Là một hệ thống thông tin thay thế cách làm ISO truyền thống và cung cấp số liệu chính xác mọi lúc mọi nơi
    •    INDEX: Khách hàng được cấp giấy chứng nhận ISO của bất kỳ tổ chức chứng nhận nào trong nước hoặc quốc tế và đó cũng là chỉ số của hệ thống ISO điện tử