Đối với sự lãnh đạo (Cam kết 5i)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Đối với sự lãnh đạo (Cam kết 5i)
Ngày đăng: 21/01/2023 05:45 PM

    •     IDEAS - Ý tưởng mới, tính năng mới liên tục được nâng cấp, cải tiến…
    •    IMPORTANCE: Sẽ trở thành hệ thống quản lý ISO quan trọng  đối với người dùng
    •    INNOVATION - Liên tục đổi mới nâng cao công nghệ.
    •    INVESTMENT: Sự đầu tư của khách hàng cho hệ thống ISO điện tử đảm bảo hiệu quả nhất
    •    INFRASTRUCTURE: Hạ tầng công nghệ được đầu tư đồng bộ và chuẩn hóa